Content pages
Byggnads varslar om stridsåtgärder | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Byggnads varslar om stridsåtgärderByggnads varslar om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Stridsåtgärderna träder ikraft onsdagen den 7 mars och onsdagen den 14 mars. Varslen berör ca 3 000 av Byggnads medlemmar och första varslet omfattar ca 120 arbetsplatser på ca 40 företag.

– Eftersom vi inte har fått något gehör för våra löne- samt ersättningskrav i förhandlingarna är vi nu tvungna att varsla om stridsåtgärder. Våra lönekrav är i enlighet med LO-samordningen och en del i den solidariska lönepolitiken och därmed ställer vi oss helhjärtat bakom jämställdhetspott, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Dessutom måste anställda vid strandade förhandlingar ha rätt till retroaktiv lön. Sveriges Byggindustriers tidigare styrelsebeslut att företagen inte betalar ut retroaktiv lön vid strandande förhandlingar är ett grundskott mot hela prestationslönesystemet mellan parterna och kan inte accepteras, fortsätter Torbjörn Johansson.

– Vi har även krav på att avsättning till lokal lönebildning skall upphöra då avsättningen inte kommer alla byggnadsarbetarna till godo avslutar Torbjörn Johansson.

{loadposition contentbanner}

Byggavtalet löpte ut den 29 februari 2012 kl. 24.00. Trots detta har arbetsgivaren konsekvent vägrat påbörja några reella förhandlingar om nytt avtal. Svenska Byggnadsarbetareförbundet har försökt få till stånd förhandlingar och erhålla svar på förbundets yrkanden allt sedan Byggnads överlämnade förbundets yrkanden i december 2011. Svenska Byggnadsarbetareförbundet vägrar finna sig i ickeförhandlingar och kan enbart beklaga Sveriges Byggindustriers bristande engagemang och intresse för kollektivavtalsförhandlingar.

Byggnads har i denna avtalsrörelse ställt krav på konkreta åtgärder för att bekämpa dödsolyckor och antal olyckfall på byggarbetsplatserna där Byggnads bland annat krävt:

• Införande av en arbetsmiljöcertifiering av byggsektorns företag och ett “grönt kort” för anställda som krav för att få beträda en arbetsplats.

• Heltäckande utbildningsprogram inom arbetsmiljö för olika kategorier av arbetsledare, skyddsombud och anställda inombyggsektorn.

• En egen arbetsmiljöfond möjliggör för parterna att bedriva långsiktig verksamhet kopplad till Byggsektorns arbetsmiljö och hälsa.

Sveriges Byggindustrier har ställt sig kallsinnig till våra arbetsmiljökrav som syftar till att förhindra dödsolyckor och andra arbetsplatsolyckor. Sveriges Byggindustrier har formellt invänt att Byggnads är förhindrad att driva dessa krav ytterst med hjälp av stridsåtgärder då 2012 års förhandlingar gäller lön och andra ersättningar i enlighet med Byggavtalet § 12 punkt 2. Byggnads delar inte Sveriges Byggindustriers inställning i denna tolkningsfråga men kommer i denna avtalsrörelse enbart ställa krav avseende överenskommelse om lön och ersättningar.

Byggnads hade önskat att Sveriges Byggindustrier skulle ta byggnadsarbetarna säkerhet och hälsa på allvar och förhandla om dessa frågor. Sveriges Byggindustriers rigida hållning medför att de tar på sig ett stort ansvar för varje dödsolycka som tyvärr kommer att ske under 2012, då en reglering av arbetsmiljöfrågorna enbart kan ske på frivillig väg i denna avtalsrörelse på byggavtalets område.

Byggnads kommer dock att i de kommande förhandlingarna med andra arbetsgivarorganisationer inom byggsektorn fortsätta att driva frågan om arbetsmiljöcertifiering.

Källa: Byggnads

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *