Content pages
Detektor­tillverkaren IRnova tar in order värd 12 MSEK från Kina | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Detektor­tillverkaren IRnova tar in order värd 12 MSEK från Kina


IRnova har fått en order på detektorer för SF6-detektion till ett värde av ca 12 miljoner kronor från en ledande kameratillverkare i Kina. Detektorn är speciellt framtagen för att användas i IR-kameror och system för detektion av läckor av den starka växthus- gasen SF6 (svavelhexafluorid) från t ex transformatorstationer. Ordern utgör en första beställning från denna kund och täcker det initiala behovet under 2012. Detektorerna skall börja levereras redan i mars 2012.

{loadposition contentbanner}

IRnova lanserade produkten i augusti 2011, men då som FPA (Focal Plane Array). Då detektorn måste kylas till en temperatur under 60 Kelvin (ca –213 grader Celcius) måste den typen integreras i en vakuumkammare med en Stirlingkylare. Den här ordern avser kompletta kylda så kallade QWIP DDCA (Quantum Well Infrared Detector Dewar Cooler Assemblies).

IRnova har tagit emot flera beställningar på QWIP DDCA från olika kunder men detta är den enskilt största ordern.

”Ordern stärker avsevärt vår position inom detektorlösningar för industriella/civila applikationer och visar att vår fortsatta globala satsning ger resultat. Det är samtidigt väldigt positivt att vi kan bidra till att reducera utsläppen av den starkt miljöpåverkande växthusgasen SF6 och därigenom bistå i miljöarbetet”, säger Ulrika Nordén Lidberg, CEO på IRnova.

QWIP är en smalbandig detektor där våglängden kan anpassas för att detektera t ex olika typer av gaser. I detta fall har detektorn speciellt anpassats för att ha sin högsta känslighet vid 10,55 µm som är den våglängd som SF6 absorberar och därigenom kan detekteras.

Källa: STING (Stockholm Innovation & Growth)

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *