Content pages
Stoppar staten som lönedumpare | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stoppar staten som lönedumpare


Svenska Elektrikerförbundet varslade Svevia företagen och LKAB om omfattande åtgärder i form av arbetsnedläggelse och blockad. Åtgärderna träder i kraft torsdagen den 23 februari om inte parterna träffar överenskommelse dessförinnan. Byggnads varslar likaså NCC:s arbetspatser på LKAB.

– Det är helt förkastligt och förvånande hur staten, som säger sig värna om likvärdig konkurrens, bedriver lönedumpning. Ett byggjobb är ett byggjobb och det ska även avspegla sig på lönen, säger Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Elektrikerna stödjer Byggnads kamp mot avtalsshoppingen, säger Ronny Wenngren, Förnhandlingschef Elektrikerförbundet.

{loadposition contentbanner}

Bakgrunden

Svevia AB, f.d. Vägverket produktion, konkurrerar i sin nya bolagsform på den privata byggmarknaden. Man konkurrerar då med för svensk arbetsmarknad ojusta metoder. Man använder de billiga statliga avtalen även på den privata marknaden, s.k. avtalsshopping. Det medför lönedumpning mot Byggnadsarbetarförbundet medlemmar. Elektrikerförbundet stödjer Byggnads i dess kamp mot denna lönedumpning.

För att undvika uppslitande gränsstrider mellan olika fackförbund är den på svensk arbetsmarknad sedan länge rådande ordningen att facken, i sista hand LO, avgör gränstvister. Om valet skulle överlåtas till arbetsgivaren är utgången given. Han väljer det billigaste avtalet med åtföljande gränsstrider.

När till och med staten med mångmiljardvinster från LKAB ger sig ut på avtalsshopping väljer Elektrikerförbundet att stödja Byggnadsarbetareförbundet med omfattande sympatiåtgärder mot statens lönedumpning.

De närmare detaljerna framgår av bifogat varsel till Elektrikerförbundets motpart, EIO, Elektriska Installatörsorganisationen.

Källa: Byggnads

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *