Content pages
Effektivare skogsbruk med nytt maskinspråk | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Effektivare skogsbruk med nytt maskinspråk


Nu lanseras en ny standard för datautbyte i skogsbruket – StanFordD 2010. Den ger skogsnäringen möjligheter till en betydligt bättre styrning av virkesproduktionen än tidigare.

– Den blir mer detaljerad och flexibel, säger John Arlinger vid Skogforsk. Förändringar av hur skogen ska apteras kan t.ex. genomföras när som helst, även under pågående avverkning. Dessutom behöver bara en mindre, förändrad del av den totala instruktionen skickas till maskinen.

I StanForD 2010 sker produktionsrapporteringen från skördaren per stock, vilket ger stora möjligheter att presentera och analysera produktionen utifrån mycket specifika önskemål hos avverkningsorganisationen eller industrikunden. Den detaljerade skördarinformationen fungerar dessutom som underlag för prognoser för skogsbränsleuttag och beräkningar av virkets produktegenskaper. StanForD 2010 har även en funktion för återrapportering av geografisk information.

{loadposition contentbanner}

Även en bättre kvalitetssäkring av skogsmaskinernas virkesmätning och en detaljerad driftsuppföljning finns bland nyheterna. StanForD 2010 använder formatet XML, ett dataspråk med många fritt tillgängliga utvecklingslösningar för mjukvaruutvecklarna.

Men ute i skogen är det ofta problem med mobilkommunikationen och nu ska större datamängder än tidigare kommuniceras.

– Vi ser inga risker med det, säger John Arlinger. Filerna blir större än tidigare, men är lättare att komprimera. Det ger ungefär samma krav på överföringskapacitet som tidigare.

Källa: Skogforsk

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *