Content pages
Fortsatt stigande priser på åkermark | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fortsatt stigande priser på åkermark


Trots finansiell oro och sjunkande lönsamhet i jordbruket fortsätter åkermarkspriserna att stiga. För helåret 2011 steg priset på landets åkermark med i snitt 7 procent. Prisförändringarna skiljer sig dock mellan de olika regionerna, från +15 till -4 procent.

– Priserna har under året stigit mer än vad vi hade förväntat oss. Vi trodde att den finansiella oron i världen skulle påverka priserna mer, säger Carl-Johan Jürss, Chefsmäklare, LRF Konsult. Detta visar återigen att priset på mark står sig bra även när det är lite skakigt på de finansiella marknaderna. Vi har dock sett en viss stabilisering av priserna under hösten, vilket kan bero på den rådande finanskrisen, säger Carl-Johan Jürss.

Att årets prisförändring skiljer sig mellan de olika regionerna är inget ovanligt. På fem års sikt är dock utvecklingen linjär i samtliga regioner med den högsta uppgången i region 1 & 2 med 106 procent, och den lägsta uppgången i region 5, Norrland, med 28 procent.

{loadposition contentbanner}

Prognos för 2012 – fortsatt sug efter åkermark

Att investera i åkermark ses som en långsiktigt god affär. I dagsläget är det dock svårt för många att direkt kunna räkna hem ett köp av åkermark. Oftast är det andra faktorer än de rent ekonomiska som spelar in, till exempel behovet av större spridningsarealer.

– Vi ser en fortsatt rationalisering inom jordbruket. Det blir större och större produktionsenheter som hela tiden kräver större brukningsarealer. Detta leder till att många är beredda att betala ett högt pris för mark när tillfälle ges, säger Lars-Göran Svensson, Marknadsansvarig Lantbruk, LRF Konsult

Hur effekten av de ändrade EU-stöden kommer att slå mot åkermarkspriserna är svårt att bedöma. En utjämning av EU-stöden talar för stigande åkermarkspriser i region 4 och 5 som sannolikt kommer få höjda ersättningar 2014.

– Vi tror att priserna kommer att fortsätta stiga, dock inte i samma takt som tidigare. Vi prognostiserar en prisökning på 3-5 procent under det kommande året, säger Carl-Johan Jürss.

Källa: LRF Konsult

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *