Content pages
Kävlinge kommun vill öka den upplevda tryggheten | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kävlinge kommun vill öka den upplevda tryggheten


Alla vill känna sig trygga utomhus. Men vad som upplevs som tryggt för en person upplevs kanske som otryggt av en annan. Men med erfarenheterna från projektet Trygghet i Kävlinge Centrum pågår det på flera platser i kommunen åtgärder som ska öka den upplevda tryggheten för alla.

2009 genomfördes projektet Trygghet i Kävlinge centrum då människor i olika åldrar och i olika faser i livet, fick gå en trygghetsvandring och peka ut platser som kändes otrygga. Småbarnsföräldrar, tonåringar, seniorer och vuxna utan barn eller med utflugna barn – alla fick de ge sin bild av vilka områden som upplevdes som otrygga.

– Vandringarna och diskussionerna har gett oss mycket idéer, men också värdefull kunskap. Det finns ingen statistik som visar att de platser som upplevs som otrygga också har en högre andel våldsbrott utan det handlar mycket om psykologi, säger Mikael Anderson, gatuchef på Kävlinge kommun samtidigt som han tittar på kartan över kommunen och berättar om åtgärder som gjorts för att öka känslan av trygghet.

{loadposition contentbanner}

– Genom belysning kan man styra var människor ska röra sig dag- respektive kvällstid. Till exempel finns ingen belysning i Kyrkparken i Kävlinge och då har vi inte heller några problem med människor som rör sig där kvälls- och nattetid som kan skapa otrygghet för de närboende, förklarar Mikael.

Flera av de förslag som kom fram genom projektet är genomförda och mer är på gång.

– Mycket handlar om att öppna upp. Nu på våren när det pågår beskärningsarbeten på träd och buskar väger vi också in trygghetsaspekten i det arbetet.

Exempel på åtgärder som är genomförda för att öka den upplevda tryggheten:

  • Öppnat upp och tagit bort buskage vid infarten till cykelvägen som leder från Västergatan till Korsbacka i Kävlinge.
  • Tunnelpassagen mellan Hejdes och Mårtensgatan i Kävlinge har fått ny belysning med vitt sken och buskage har röjts.
  • Stationen har fått kameraövervakning.
  • Arbete pågår med att öppna upp och anlägga ett gångstråk med belysning längs gamla järnvägen som löper genom kyrkparken.

Källa: Kävlinge kommun

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *