Content pages
Stöd till aktiva hus är nästa steg i utvecklingen av Fortums smarta elnät | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stöd till aktiva hus är nästa steg i utvecklingen av Fortums smarta elnät


I programmet kring smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden är aktiva huset en viktig komponent för att hushållen och själva huset kan bli aktiva konsumenter och bidra till mindre miljöpåverkan. Fortum har tillsammans med ABB, Interactive Institute, Electrolux, JM, NCC, HSB, ByggVesta och KTH nu beviljats 10 miljoner i stöd av VINNOVA för att skapa det första exemplaret av det aktiva huset i den nya miljöstadsdelen.

– Det är väldigt glädjande att vi har fått stöd för denna satsning. Projektet innebär att vi tar ett viktigt nästa steg mot den hållbara staden och det smarta elnät som behövs, säger Tomas Wall, Chef för forskning och utveckling på Fortum.

VINNOVA har beviljat finansiering till projektet ”Aktiva huset i den hållbara staden”. Stödet uppgår till 10 miljoner kronor av den totala projektbudgeten på 21,8 miljoner och ska bidra till att utveckla det första exemplaret av det aktiva huset i Norra Djurgårdsstaden.

{loadposition contentbanner}

– Om vi ska kunna sänka CO2-utsläppen behövs ett hållbart energisystem med aktiva elkonsumenter. Vi är glada att vi beviljats stöd för att med människan i centrum kunna designa teknik och koncept som kan bli en möjliggörare för den här teknikomställningen, säger Carin Torstensson, chef för Interactive Institute i Eskilstuna.

Det är det aktiva husets möjligheter i kombination med ett utvecklat lokalnät och småskalig produktion som är grunden för många av de delar som förknippas med smarta nät – stärkt roll för kunden, styrning av alla elförbrukare i hemmet mm.

– Det känns mycket bra att kunna implementera det vi teoretiskt studerat i en verklig miljö. Denna typ av projekt är nödvändiga för att vi ska uppnå de högt uppsatta miljömålen för 2020, avslutar Tomas Wall.

Om programmet

I programmet ”Norra Djurgårdsstaden” kommer Fortum, Interactive Institute, ABB, KTH, Electrolux, JM, ByggVesta, HSB och NCC att tillsammans studera och utveckla ett system för smarta elnät i stadsmiljö. Det smarta elnätet ska integreras inom flera delar i stadsmiljön, från aktiva flerfamiljshus och olika kommunikationssystem, till övergripande elsystem och infrastruktur i stadsmiljö. I programmet kommer deltagarna att utveckla teknik, produkter och tjänster som integreras i detta system. Projektet ”Aktiva huset i den hållbara staden” skall pågå under två år med start februari 2012. Projektets totala budget är 21,8 miljoner kronor och kommer att finansieras med 10 miljoner kronor från Vinnova. Resterande del av finansieringen kommer de deltagande företagen och organisationerna att stå för.

Om Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden är en ny miljöstadsdel i Stockholm. Målen för stadsdelen är att CO2-utsläppen ska ha minskat från dagens genomsnitt för Stockholm på 4 ton till 1,5 ton per person och år till 2020. Till 2030 ska stadsdelen vara fri från fossila bränslen. Stadsdelen ska planeras och byggas så att den är anpassad för framtida klimatförändringar. Det gör att Norra Djurgårdsstaden är väl lämpad att testa och utveckla nya energilösningar som kräver ett smart elnät för hållbar utveckling i stadsmiljö. Bygget har redan påbörjats med första inflyttning 2012.

Källa: Fortum

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *