Content pages
Läget för nästa års hyres­förhandlingar | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Läget för nästa års hyres­förhandlingar


Nu har kommunala bostadsföretag och privata fastighetsägare börjat begära förhandlingar om höjda hyror för nästa år. På en rad orter förespråkar de kommunala bostadsbolagen stora hyreshöjningar. De hänvisar framför allt till den nya lagen.

– Bostadsbolagens resonemang bygger på missuppfattningar och feltolkningar av lagen, säger Barbro Engman.

Nedan följer de yrkanden och överenskommelser som kommit in per den 23 januari 2012.

{loadposition contentbanner}

Allmännyttan

Antal företag med yrkande                    198

Antal lägenheter med yrkande              574 138

Vägt yrkande för dessa lägenheter      3,92%

Allmännyttan

Antal företag med överenskommen hyra       178

Antal lgh med överenskommen hyra              493 067

Vägd hyresförändring för dessa                      2,40%

Vägd hyresförändring helår

Privata fastighetsägare

Antal företag med yrkande                      176

Antal lägenheter med yrkande             

Vägt yrkande för dessa lägenheter       4,28%

* I Allmännyttiga företag ingår här också stiftelser som kontrolleras av kommun.

Mer om hur Hyresgästföreningen förhandlar hittar du här: http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/vad_gor_vi/Sidor/vi-forhandlar-din-hyra.aspx

Källa: Hyresgästföreningen

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!


SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *