Content pages
Stockholms­strategin 2020 – Så ska besöks­näringen i Stockholm öka med 50 procent | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stockholms­strategin 2020 – Så ska besöks­näringen i Stockholm öka med 50 procent


En stark besöksnäring ger nya jobb, fler investeringar och en stärkt Stockholms- region. I dag presenterade Ulla Hamilton (M), företagar-, trafik och arbets- marknads borgarråd i Stockholms stad, tillsammans med Lars Sandberg, ordförande SHR Stockholm, Katarina Kämpe, t.f. landshövding i Stockholms län samt Gustav Andersson (C), Miljö och Skärgårdslandstingsråd, en strategi för fortsatt tillväxt inom besöksnäringen i Stockholms län.

Huvudstrategierna innebär i korthet att öka tillgängligheten genom fler bäddar och fler direktförbindelser, få en gemensam målbild inom hela länet, öka den internationella marknadsföringen, skapa en ny finansieringsmodell och säkerställa ett gott värdskap.

– Stockholmsstrategin 2020 är ett nyckelprojekt för att stärks Stockholm som besöksdestination. Jag tror att den här sortens frivillig samverkan mellan staden, näringslivet och branschorganisationer är ett framgångsrecept för Stockholm, säger Ulla Hamilton (M), företagar-, trafik och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms Stad.

I regionen finns en politisk samsyn, ett gemensamt varumärke samt en god samverkan mellan olika intressenter. Stockholms besöksnäring har ökat med 50 procent de senaste tio åren, vilket gör Stockholm till den ledande tillväxtregionen i Skandinavien och bland de tio snabbast växande besöksmålen i Europa.

{loadposition contentbanner}

– Vi vill öka omsättningen med 80 % och antalet anställda med 50 % inom besöksnäringen i Stockholm fram till 2020. Endast genom att samverka och styra alla krafter inom besöksnäringen mot samma mål kan vi klara denna höga målsättning, Lars Sandberg, Ordförande SHR Stockholm tillika ordförande i Stockholmsstrategin 2020.

Ett första pågående samverkansarbete med syfte att särskilt stärka och utveckla besöksnäringen i Stockholms skärgård har redan inletts.

– Samverkan inom hela länet är en strategisk förutsättning för fortsatt tillväxt och för att befästa Stockholmsregionens redan starka ställning internationellt som destination, säger Katarina Kämpe, t.f landshövding i Stockholms län.

– Det är positivt att vi nu kan fördjupa oss i att utveckla besöksnäringen i skärgården i relation till Stockholm som storstad. Det är ett efterlängtat arbete, och jag ser en stor potential för tillväxt och sysselsättning i skärgården om vi hittar vägen fram till gemensamma prioriteringar och vägval, säger Gustav Andersson (C), Miljö- och skärgårdslandstingsråd.

Källa: Stockholmsstrategin

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Evenemangsnytt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *