Content pages
Greenbytes nya verktyg snabbar upp utvecklingen av vindkraft i Sverige | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Greenbytes nya verktyg snabbar upp utvecklingen av vindkraft i Sverige


Greenbytes nya verktyg Wind Map uppmärksammar goda vindlägen. Målet är snabbare utveckling av vindkraft i Sverige. Bolagets VD tror och hoppas att goda vindlägen ska bli uppmärksammade i större utsträckning och aktuella för etablering av vindkraft.

Markägare, projektörer och allmänheten får en indikativ uppfattning om vinden på en särskild plats är tillräckligt god för att bygga vindkraftverk. Det kan finnas enorma värden i vinden.

– Vindkraftetablering är som guldrushen – guldet är utbytt mot vind. Tillstånd att etablera på de mest vindsäkra platserna vinner. Wind Map är en karta till de mest blåsiga och värdefulla platserna. Det är ett sätt att tidigt få en uppfattning om det blåser tillräckligt för att bygga vindkraftverk. Vi hoppas det ska leda till att fler inser värdet som finns i vinden och börjar bygga vindkraft.” , säger Jonas Corné VD Greenbyte.

{loadposition contentbanner}

Underliggande vinddata som är tillgänglig i den fritt tillgängliga versionen av Wind Map är vindkarteringar utförda av Energimyndigheten under 2007 och 2011. Vinddata visas var tionde meter över marken (50-140m) på ett rutnät med femhundra meters upplösning i hela Sverige.

Greenbyte är ett svenskt mjukvaruföretag som levererar mjukvara för projektering av storskaliga vind och solcellsanläggningar, produktionsuppföljning av förnyelsebara energiresurser och uppföljning av energikonsumtion inom industriell verksamhet. Värdet som bolagets kunder får är kvalitativt beslutsunderlag för effektiv produktion och energieffektivisering baserat på faktiska data.

Källa: Greenbyte

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!


SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Geomatik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *