Content pages
Gestaltning av Malmös offentliga rum, Ribersborg | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Gestaltning av Malmös offentliga rum, Ribersborg

Ribersborg, Malmö. Foto:Anna Seling, Mikael Nordvall Tema.

Projektet startade med ett parallellt uppdrag mellan tre arkitektkontor där Tema landskapsarkitekter valdes för att arbeta vidare med sitt koncept, Mötesplatser för aktivitet, fram till förprojektering.

Det övergripande målet är att samla ihop, exponera och utnyttja kvaliteter utmed Malmös kustlinje. där Ribersborg utmärker sig som en av Malmöbornas mest uppskattade offentliga platser. Hit rör man sig för att njuta av havet, motionera och idrotta året runt. Det är också här man har en möjlighet att visa upp sitt stolta lag eller helt enkelt bara träffa likasinnade.

I konceptet skapas tydliga och multifunktionella stationer vid Ribersborgs-stråkets knutpunkter och korsningar. Inom dessa förläggs aktiviteter och serveringar, som skapar visuella hållpunkter och nya aktiva mötesplatser.

En viktig del av stationerna och den nya bredare promenaden är tryggheten, möten, träning, dans, motion och starka inslag av hälsa för alla.

Den första plats som studerats närmare är Station Ribersborg, noden där stråket korsar axeln från Limhamnsvägen till Kallbadhuset.

{loadposition contentbanner}

Vid just denna nod ligger fokus på möten, dans och scenframträdanden, helt i linje med hur platsen brukas idag. Cirkelsegment i form av låga betongmurar definierar platsen och de uppbrutna cirkelbågarna öppnar upp mot det omkringliggande landskapet och bjuder in besökare från olika riktningar.

Markbeläggningen, golvet, har en framträdande roll i gelstaltningen, där ränder i betong framhäver rörelsemönstret och platsens olika funktioner, med scen, kommunikationsståk, cykelparkering, sittplatser, utedusch, och nya byggnader för kiosk och toaletter.

Byggnaderna utformas som en långsträckt serie rum, med syftet att följa och förstärka platsens formspråk. För att skapa en luftig karaktär längs nodens kant delas byggnaderna i tre fristående volymer, som binds samman av ett gemensamt spaljétak. Materialverkan är varm med fasadbeklädnad av träpanel och gavlar av ljus betong.

Söder och öster om byggnaderna skapas förutsättningar för en möblerad uteservering, som knyts samman med nodens fasta sittplatser och scenen.

Efter förprojektering under hösten vilar arbetet i väntan på beslut från Gatukontoret och Malmö stad.

Källa: Temagruppen

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *