Content pages
Tydlig inbromsning av bostads­byggandet i Stockholm | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Tydlig inbromsning av bostads­byggandet i Stockholm

Elisabeth Martin, regionchef Sveriges Byggindustrier Öst. Foto: Rosie Alm.

Bygginvesteringarna i Stockholms län växer snabbare än landet i helhet, men den senaste regionala prognosen från Sveriges Byggindustrier visar på en konjunktur- avmattning även i huvudstaden. Totalt beräknas bygg- investeringarna i Stockholms län att stiga med 4 procent 2012, främst tack vare ett ökat offentligt byggande.

Antalet påbörjande bostäder har minskat de senaste kvartalen och är det främsta orosmolnet framöver. Jämförs tredje kvartalet 2011 med samma kvartal i fjol är minskningen 5 procent. Prognosen för 2012 visar på att bostadsinvesteringarna i Stockholms län blir kvar på samma nivå som 2011.

– Det är viktigt att byggandet i Stockholm inte avstannar och för att underlätta behöver vissa hinder undanröjas, säger Elisabeth Martin regionchef på Sveriges Byggindustrier Öst.

{loadposition contentbanner}

När det gäller förbättringar för byggandet pekar Elisabeth Martin framför allt på två områden. Det ena är att det behövs en bättre planberedskap och en snabbare process för att få fram detaljplanerna i kommunerna. Det andra är att det krävs en ökad satsning på utbyggnad av infrastrukturen i Stockholm vad gäller både nya anläggningar och utökad kapacitet.

– Stockholm har en stark inflyttning och på fem år blir vi 170.000 nya stockholmare, vilket är ett knappt Uppsala. Det måste satsas på byggandet av infrastruktur och bostäder för att ta hand om både nuvarande och blivande stockholmare, avslutar Elisabeth Martin.

Källa: Sveriges Byggindustrier (BI)

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *