Content pages
Dags att säkra taken | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dags att säkra taken


Alla fastighetsägare bör se över sina takskydds- anordningar för att snöskottningen skall kunna ske riskfritt och kostnadseffektivt. Anordningarna bör vara ändamåls- enliga och inte enbart följa gällande bygglag- stiftning.

Entreprenörföretagen representerar plåtslageribranschen och vår rekommendation är:

  • Undersök era befintliga takskyddsanordningar tillsammans med den entreprenör som sköter snöskottning och/eller service av era tak. Se till att entreprenören är ”sakkunnig” inom taksäkerhet. Läs mer om taksäkerhet och sakkunniga på www.taksakerhet.se.
  • Komplettera brister i era takskyddsanordningar oavsett om de följer gällande BBR. Brister kan bestå i exempelvis avsaknad av gångbryggor eller takstegar. Det är möjligt att er fastighet inte har krav på dessa anordningar men säkerheten och effektiviteten vid snöskottningen ökar markant om de finns.
  • Anlita alltid seriösa entreprenörer för era snöskottningsuppdrag. I vissa fall har snöskottningsentreprenader vidarelåtits i flera led och i vissa fall har det i slutändan varit svarta löner inblandade. Entreprenörföretagens rekommendation är att begränsa denna ”anbudskedja” genom att använda vår avtalsmall för snöskottningsentreprenader.

{loadposition contentbanner}

Bakgrund
Varje arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar för sin personal enligt Arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Boverket reglerar i sina föreskrifter, BBR, vad som krävs beträffande skyddsutrustning på taken för de som arbetar där. Tyvärr uppfyller inte dessa krav de behov som branschen bedömer nödvändiga. Den främsta orsaken är att äldre fastigheter inte omfattas av dagens bestämmelser. Avgörande för vilka krav som formellt kan ställas på taksäkerheten är vilket år fastigheten fick bygglov alternativt vilket år det gjorts en bygglovspliktig förändring av taket.

Källa: Entreprenörföretagen (EPF)

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *