Content pages
Morphic säljer Dynawind | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Morphic säljer Dynawind


Morphic har sålt Dynawind och dess kvarvande rörelse för knappa 6 mkr, varav ca 2 mkr kommer att slutregleras under kvartal 2, 2012. Rörelsen har sålts till Dynawinds tidigare finska samarbetspartner, Winwind som tar över personal, servicekontrakt och verktyg. Rent formellt skall slutkunderna godkänna Winwind som deras nya motpart innan servicekontrakten kan överföras.

{loadposition contentbanner}

Dynawind har under åren ansvarat för leverans, montage och driftsättning av vindkraftsparker i Sverige till en total effekt uppgående till 75 MW. Genom denna transaktion har Morphic helt lämnat den under åren mycket kostsamma vindkraftsatsningen och de stora risker den medfört.

Som redan tidigare meddelats så utvärderar styrelsen och VD olika strukturaffärer för Morphic som frånsett ett enskilt utländskt dotterbolag är skuldfritt, har en stor och spridd ägarbas och flera starka patent samt stora skattemässiga underskottsavdrag som inte har aktiverats.

Källa: Morphic

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *