Content pages
Svenska Kraftnät upphandlar kablar för 1,17 miljarder kr | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Svenska Kraftnät upphandlar kablar för 1,17 miljarder kr


Svenska Kraftnät har tilldelat ordern på kablar i projektet SydVästlänken till svenska ABB. Ordersumman uppgår till 1,17 miljarder kronor. Upphandlingen har genomförts enligt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

– Kraftledningsprojektet SydVästlänken är den enskilt viktigaste infrastrukturinvestering Sverige står inför i nuläget, säger Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg. Projektet omfattar 7,3 miljarder kronor och är unikt till både omfattning och tekniskt utförande.

{loadposition contentbanner}

Projektet SydVästlänken innebär också ett viktigt tekniksteg genom att det introducerar landbaserad högspänd likströmsteknik (HVDC VSC) i stamnätet. Kablarna för likström är en del av förbindelsen mellan Barkeryd i Småland och Hurva i Skåne.

– Investeringen stärker driftsäkerheten och förbättrar överföringsförmågan. SydVästlänken kommer att minska risken för att det uppkommer skillnader i elpriset mellan södra Sverige och resten av landet, fortsätter Mikael Odenberg. Inte minst är detta av betydelse efter införandet av elområden i Sverige.

Källa: Svenska Kraftnät

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *