Content pages
Förvärv stärker erbjudandet till infrastruktur­marknaden | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förvärv stärker erbjudandet till infrastruktur­marknaden


Addnode flyttar fram sin position på den Nordiska infrastrukturmarknaden genom förvärv av GeoSpatial Solutions Sweden (GeoSol).

Den förvärvade verksamheten i Geosol kommer att integreras i Addnodes dotterbolag Cad-Q som är Nordens ledande inom BIM*- lösningar. Geosol är sedan tidigare en viktig samarbetspartner till flera av Addnodes bolag. Genom förvärvet stärker koncernen erbjudandet och leveransförmågan till infrastrukturmarknaden på flera fronter.

”Förvärvet innebär att nya och befintliga kunder kan erbjudas en helhet inom områden som planering, design, konstruktion och underhåll. De får tillgång till verktyg och metoder att skapa, utvärdera och kommunicera i sina infrastrukturprojekt”, säger Rolf Kjaernsli, VD för Cad-Q.

{loadposition contentbanner}

”Vi har varit inne i huset tillsammans med våra byggkunder och nu tar vi BIM-metodiken med oss utanför huset till våra infrastrukturkunder. Vi vill erbjuda ett koncept som ger kunden möjlighet att redan i tidiga skeden analysera och simulera sina projekt och ta dem vidare genom projekteringsfasen till förvaltning”, förklarar Rolf Kjaernsli vidare.

Geosol grundades år 2006, omsätter 10 MSEK och har fem medarbetare. Inom verksamheten finns stor erfarenhet av branschen och Autodesk produktportfölj inom GIS**. GeoSol har ett flertal egna produkter och koncept som Cad-Q kommer att fortsätta att utveckla på den svenska marknaden och planerar att introducera i Norden.

”Förvärvet ger oss möjligheten att arbeta vidare och bli ännu bättre på det vi är bäst på idag – att jobba med infrastrukturlösningar från Autodesk. Detta innebär att vi kan fokusera mer helhjärtat på våra kunder”, säger Martin Burrows, grundare av GeoSol, som efter förvärvet kommer att fortsätta sitt arbete på Cad-Q.

Förvärvet genomförs som ett så kallat inkråmsförvärv och Addnode kommer att konsolidera verksamheten från och med 2 januari 2012. Parterna har beslutat att inte avslöja några detaljer om transaktionen.

*BIM = Byggnadsinformationsmodell

**GIS = Geografiskt informationssystem

Källa: Addnode

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Geomatik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *