Content pages
Nu släpper vi Geo 2012 – Det kompletta programmet för geodesi och lantmäteri | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nu släpper vi Geo 2012 – Det kompletta programmet för geodesi och lantmäteri

Foto: Scanlaser.

Nya Geo 2012 är programmet för geodesi och lantmäteri. Geo 2012 innehåller funktioner för alla steg i design, utsättning, inmätning och redovisning. Med tilläggsmoduler för väglinjer, volymberäkning, terrängmodeller, tunnel- hantering och nätutjämning är Geo 2012 det kompletta geodesisystemet.

Med nya Geo 2012 får användarna ännu fler smarta funktioner och förbättringar för att underlätta deras arbetsdag.

Referensberäkning
Ny ytkontroll där toleranser och statistik redovisas enligt de parametrar som används hos Trafikverket. Punkterna visas även grafiskt med en smart färgkodning som visar om punkten är utanför angiven tolerans.

Transformation
Terrängmodeller, TRM, kan transformeras direkt från transformationsdialogen och från globaltransformation (lokal till lokal).

Inmätning

  • Stöd för att visa bilder kopplade till koordinatpunkter i Geo. Bilder som är fotade med Leica Viva eller TS15 hanteras direkt vid inläsning från instrumentet. Det finns även möjlighet att manuellt länka bilder till koordinater vilket är användbart om man har andra instrument eller datainsamlingsmetoder, t.ex mät in en godtycklig punkt och fota med din mobiltelefon.
  • Inställningar och parametrar för korrektion av mätdata läses direkt från instrumentet, detta säkerställer att vi alltid använder samma parametrar på kontoret som vi nyttjar i fält.
  • Ny gps-inpassningsmetod, baslinje.

{loadposition contentbanner}

Attribut
Attributfönstret kan nu användas för att visa t.ex. bilder som ligger som attribut till en punkt.

Import/export
Stöd för import och export av ESRI Shape. Stöd finns för både koordinatfiler (.geo) och latitude / longitude filer (.llc). Vid export av koordinatfiler kan exporten skräddarsys genom användardefinierade exportattribut.

Google Earth
Ny funktion som gör att du enkelt kan exportera en grafikvy till GoogleEarth formatet (KML/KMZ). Vid export ges möjlighet att visa höjderna som riktiga höjder eller fastsatt på Googles höjdmodell så att variationer i Googles globala höjdmodell inte inverkar på synligheten av din modell. Om du har Google Earth installerat på datorn så kommer Geo automatiskt att växla till GoogleEarth och visa din modell där.

3D-grafik
Utökade möjligheter att se objekt och texter i 3D-vyn för att enklare kunna lokalisera objekt. Dessa texter är även synliga vid genomflygning i 3D vilket kraftigt underlättar orientering i modellen.

Grafik
Linjemodellsgrafiken visar nu textfält för längdmätning, linjekoder, radieinformation mm. Vid visualisering i t.ex. Google Earth följer denna information med.

LandXML-import
LandXML, stöd för import av elementtypen ‘parcel’ för att enklare ta hand om begränsningslinjer (t.ex. tomtgränser) från GIS-data.

Källa: Scanlaser

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Geomatik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *