Content pages
Spendrups bidrar till framställning av förnyelse­bar bioenergi | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Spendrups bidrar till framställning av förnyelse­bar bioenergi

Claes Åkesson, chef miljö och hållbar utveckling på Spendrups. Foto: Peter Knutson / Spendrups.

Spendrups levererar årligen ca 20 000 ton drav (en organisk restprodukt från ölframställningen) till Swedish Biogas International AB i Örebro. Företaget driver en biogas- anläggning med kapacitet att producera sex miljoner Nm3 biogas per år. Härigenom möjliggörs byte från bensin till förnyelsebar biogas för 4000 personbilar, vilket innebär att de fossila koldioxid- utsläppen kan minska med 14 000 ton per år.

– Under föregående år bidrog Spendrups dravleveranser med ca 15 procent av gasproduktionen i Örebro, säger Claes Åkesson, miljö- och hållbarhetsdirektör på Spendrups Bryggeri.

{loadposition contentbanner}

I framtiden planerar Spendrups att använda draven för framställning av egen bioenergi, vilket skulle innebära en kraftig minskning, ca 80-90 procent, av bryggeriets koldioxidutsläpp.

– Ett av våra viktigaste miljömål är att minska vår klimatpåverkan. Att använda vår egen restprodukt som biobränsle ligger helt i linje med vår målsättning. Under år 2013 beräknar vi kunna nyttja draven för framställning av egen bioenergi, säger Claes Åkesson.

Källa: Spendrups Bryggeri

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *