Content pages
Så kan centrum i Kungsbacka utvecklas | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Så kan centrum i Kungsbacka utvecklas


Bygg inte ut Stadshuset utan använd istället området för handel och bostäder.  Och satsa ännu mer på samverkansprojekt med de lokala fastighetsägarna, gärna genom att utveckla området kring kungsbackaån. Så vill Fastighetsägarna GFR och Kungsbacka Köpmannaförening att Kungsbacka centrum ska utvecklas under de närmaste tio åren.

I ett färskt strategidokument presenterar nu Fastighetsägarna och Kungsbacka Köpmannaförening sina planer och visioner för framtiden. Dokumentet tydliggör vilket ansvar de privata fastighetsföretagen och handlarna tar för att utveckla centrum, men också vad man förväntar sig av kommunen.  Syftet är att tydliggöra de olika parternas roller. Det är området mellan de två gymnasieskolorna som planernas att förtätas med både bostäder, kontor och handel.

{loadposition contentbanner}

– Det är mycket viktigt att alla parter, både fastighetsägare, handlare och Kungsbacka kommun tar sitt ansvar att för att skapa ett attraktivt och blomstrande centrum för alla som kommer att leva och verka i Kungsbacka, säger Lena Hasslöf Gustafsson, näringspolitiskt ansvarig på Fastighetsägarna i Kungsbacka.

Dokumentet fastlår att fastighetsägarna är positiva till att investera i Kungsbacka. I gengäld önskar de att kommunen är mer tillåtande när man vill bygga om, bygga nytt eller bygg till i centrum.

– Fastighetsägarnas vilja att fortsätta investera är avgörande för centrums utveckling. Gärna genom samfinansierade projekt med kommunen. Ett spännande tänkbart projekt är att tillsammans utveckla området kring kungsbackaån.  Det skulle innebära ett rejält lyft för centrum och för människorna som vistas där, säger Lena Hasslöf Gustafsson.

Källa: Fastighetsägarna

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *