Content pages
Beslut: Satsning på Rinkeby, studentbostäder vid KTH och förlängning av innerstaden | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Beslut: Satsning på Rinkeby, studentbostäder vid KTH och förlängning av innerstaden


En satsning på Rinkeby, en frustration över Länsstyrelsens nej till student- bostäder och en chans att förlänga innerstaden till söder om Skanstull. Så kommenterar Erik Slottner (KD), vice gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus samt ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, besluten som fattas vid sammanträdet med Stadsbyggnadsnämnden.

− För att Järva ska lyfta krävs både mjuka och hårda investeringar. Förslaget till strukturplan för Rinkeby Allé ger Rinkeby ett visuellt lyft som är oerhört betydelsefullt. Flera hundra nya fräscha bostäder tillkommer, bottenvåningarna blir levande, trafiksepareringen undanröjs och förbindelserna till Sundbyberg förbättras. Detta är ett steg i arbetet att göra Järvas stadsdelar tryggare och attraktivare. Därför är strukturplanen ett mycket viktigt beslut.

{loadposition contentbanner}

− 42 nya studentbostäder ska byggas vid KTH. Ett mycket välkommet tillskott. Men de hade kunnat bli fler om inte Länsstyrelsen satt käppar i hjulen och krävt en lägre byggnad. Tydligen får nya hus inte synas på för långt avstånd och åtta våningar hade synts från koppartälten och var därför tvungna att sänkas en våning. Det är bra med 42 bostäder, men rött kort till Länsstyrelsen som har förhindrat fler.

− Att Södra Skanstull blir mer tättbebyggt och att Slakthusområdet görs om till ett bostadsområde är väldigt bra. Det bidrar till visionen om promenadstaden och att förlänga innerstaden även utanför tullarna. Skanstullsbron är dock ett stort hinder för att förverkliga den ambitionen. I det fortsatta arbetet måste därför Skanstullsbrons utformning studeras i syfte att göra den mer promenadvänlig, exempelvis genom målningar, planteringar eller annan grönstruktur. På så sätt kan stadsdelarna söder om Skanstull på allvar bli en del av innerstaden, avslutar Erik Slottner (KD).

Källa: Kristdemokraterna

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *