Content pages
SP-program för sol­fångare blir global standard | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

SP-program för sol­fångare blir global standard


SP har utvecklat ett lättanvänt verktyg för energiutbytesberäkningar. Det ingår nu i Solar Keymark, en europeisk kvalitetsmärkning för solfångare. Verktyget har utvecklats inom EU-projektet Quality Assurance in Solar Thermal Heating and Cooling Technologies (QAIST).

– Resultatet är att energiutbytet för samtliga solfångare testade i Europa från och med 2012 redovisas på ett enhetligt sätt. Modellen kan karaktärisera så gott som alla på marknaden förekommande solfångartyper, säger Peter Kovacs, solenergiexpert på SP.

Skapar ordning på marknaden
I Europa finns idag många olika stödsystem för att främja solfångare. De är utformade på olika sätt, men kräver ofta någon sorts beräkning av energiutbyte för utbetalning av investeringsbidraget. För dessa beräkningar används en rad olika beräkningsverktyg som alla har sitt eget sätt att räkna.

– Eftersom solfångarmarknaden idag blir allt mer internationell skapar det förvirring för konsumenterna då en och samma solfångare kan få olika resultat beroende på vilken beräkningsmetod som använts.

{loadposition contentbanner}

Fungerar för alla solfångartyper
Utvecklingsarbetet har skett i nära samverkan med en rad europeiska institut.  Nätverket för Solar Keymark, den europeiska kvalitetsmärkningen för solfångare, har godkänt verktyget och inkluderar beräkningsresultaten i datablad för Solar Keymark-certifierade solfångare.

SPs beräkningsverktyg har också inkluderats i ett förslag till ny ISO-standard för solfångare som är ute på omröstning under 2012.

– Det kommer därmed på sikt att bidra till effektivare global handel med solfångare och ökad användning av solenergi i världen, säger Peter Kovacs.

Källa: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *