Content pages
Kunskap om skötsel av golv för låg (?) | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kunskap om skötsel av golv för låg (?)


I senaste numret av ”Golv till Tak”, nr 7/2011, finns en intervju om golv med arkitekten Lone-Pia Bach på Bach Arkitekter AB. Bland annat pekar hon på den enorma påfrestning som maskinell städning utsätter golvmaterialet för. Hon menar också att kunskapen kring material, skötsel och underhåll av golv i allmänhet är låg. Björn Törnquist på Welin & Co sitter i Golvbranschens styrelse och ger här några kommentarer kring hur aktörerna i golvbranschen vill dela med sig av sin fackkunskap på området.

-En väg som jag tror mycket på är den kretsloppsmärkning som golvbranschen infört, en kodad bricka som är fäst på golvmaterialet. Med hjälp av koden får man veta det mesta om golvet  – underkonstruktion, material och den eventuella ytbehandling som är gjord. Via koden får man också skötselråd. Och när golvet sedan ska rivas finns föreskrifter för så bra rivning och återvinning som möjligt. När märkningen är fullt utvecklad kommer det att bli riktigt, riktigt bra!

{loadposition contentbanner}

– Vi i branschen får under tiden jobba ännu hårdare med skötselråd för de golv vi monterar. Att ge och vidarebefordra råden är ett gemensamt ansvar för hela kedjan från leverantör och entreprenör till byggherre och slutbrukare. Det är ofta i glappet mellan olika yrkesgrupper som informationen om skötsel och underhåll tappas bort, avslutar Björn Törnquist.

Läs också gärna hans artikel i Golv till Tak nr 7 på ämnet ”Varför ska man underhålla trägolv” som även den behandlar städaspekten, samt ”Här gör man som man ska” om Sky City, Arlanda, som är ett lysande exempel på hur en golvprocess ska skötas.

Källa: Golvbranschen

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *