Content pages
Stadsmiljöpris till Blåsenhus | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stadsmiljöpris till Blåsenhus

Blåsenhus är det nya hemmet för Uppsala universitets pedagogiska institutioner. Byggnaden har tilldelats Uppsala Nya Tidnings stadsmiljöpris 2011. Tema var på uppdrag av Akademiska Hus generalkonsult för arkitektur, brand, akustik, tillgänglighet, lås och beskrivning. Vi ansvarade även för utformningen av den yttre miljön. Foto: Tema.

Blåsenhus, som är det nya hemmet för Uppsala universitets pedagogiska institutioner, har tilldelats Uppsala Nya Tidnings stadsmiljöpris 2011. Priset, som delas ut för sjunde gången, går till en genomförd förbättring av stadsrummet som enligt juryn vidgat stadskärnan på ett positivt sätt.

Tema var på uppdrag av Akademiska Hus generalkonsult för arkitektur, brand, akustik, tillgänglighet, lås och beskrivning. Tema ansvarade även för utformningen av den yttre miljön. Byggnaden är belägen mellan slottet och Botaniska trädgården, mitt i Uppsalas historiska hjärta. Under ett och samma tak ryms här institutionen för psykologi, utbildningsvetare och pedagoger med cirka 2 500 studenter och 500 anställda.

{loadposition contentbanner}

Byggnaden bildar en L-formad struktur med husgavlar i fyra våningar mot Norbyvägen. En ny gata, Campusgatan, leder in i kvarteret. Gården i husets vinkel öppnar sig mot väst och den Nya Botaniska Trädgården. Hus och lanskap samspelar och inifrån byggnaden har man kontakt med träd och grönska utanför. Huvudentrén ligger mot Von Kraemersallé, här har ett torg skapats som vänder sig mot gatan och slottet.

Målsättningen med utformningen av de yttre miljöerna var att tillföra hela området något nytt, med respekt för de omgivande miljöerna. Området längs med Norbyvägen har fått en enkel parkkaraktär mer en trädrad mot vägen. På innergården anlades en samlande grön yta, som en förlängning och koppling till Botaniska Trädgården intill. Närheten till trädgården präglade valet av exotiska arter som valnöt och Magnolia. Övergången mot gångstråken sker med gradänger och blommande trädrader. Här finns även utrymme för parkering av både cyklar och bilar.

Källa: Temagruppen

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *