Content pages
Han utvecklar våra städer | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Han utvecklar våra städer

Tomas Kruth utvecklar våra städer.

Förr fick jag argumentera för att få olika parter att samverka kring stads- utveckling. Idag vet alla att man måste samarbeta. Frågan handlar numera om hur. Det säger Tomas Kruth, projekt- ledare för stads- och ortsutveckling på fastighetsägarna GFR, som från års- skiftet kommer att ägna all sin tid åt detta.

Egentligen börjar den här historien i mitten på 80-talet när externa köpcentrum började byggas i snabb takt runt om i landet. Nyhetens behag var stort och folk drog ut ur staden när de skulle handla. Först i mitten på 90-talet började man inse vad det här innebar för handeln i centrum och människorna i staden. Även servicenäringen, kommunen och restaurangerna och kulturlivet märkte av utvecklingen. En utarmad stadskärna hade ingen något att vinna på så man var helt enkelt tvungen att göra något. Samverkan var lösningen.

– Det finns så många intressen i en stad som vill dra åt olika håll. Men en aktör kan inte ensam klara att ha en bra balans i ett centrum, därför måste vi samverka för att dra nytta av varandra, säger Tomas Kruth.

{loadposition contentbanner}

Det finns också negativa krafter som påverkar en stadskärna, som till exempel brottslighet och egenintressen.

– I samverkan förstärker vi de goda krafterna för att på så sätt hålla tillbaka de dåliga, säger Tomas Kruth.

Just nu medverkar Fastighetsägarna GFR i 55 olika projekt som handlar om stads- och ortsutveckling, från Östersund i norr till Varberg i söder. Från årsskiftet ska Tomas Kruth jobba med frågan på heltid. Han bistår med kunskap om hur man kan samverka, han gör analyser och ge konkreta råd och tips på hur man går tillväga. När arbetet kommit igång drar han sig tillbaka och de som är med i projektet driver arbetet vidare.

– Min roll är att bistå med oljan som får fart på maskineriet. Jag ger verktyg så att parterna själva kan jobba vidare med stadsutvecklingen. Men som organisation finns vi alltid kvar i kulisserna under lång tid efteråt, säger Tomas Kruth.

Exakt vad samverkan ger i kronor och ören är svårt at säga, menar han. En sak är dock säker.

– Det märks tydligt hur mycket lättare allt blir när man samverkar och själv är med och påverkar.

Källa: Fastighetsägarna GFR

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *