Content pages
Kvalitets­säkrad inkubator etablerar sig – ska öka antalet export­företag | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kvalitets­säkrad inkubator etablerar sig – ska öka antalet export­företag


Nu har export- företagandet i Skellefteå fått en nystart. Framgångs- rika Arctic Business Incubator, ABI, som redan hjälpt fram Skellefteåföretaget Meva Innovation har nu officiellt invigt ett nytt kontor i företagshuset Entreprenören i Skellefteå.

Etableringen är ett led i arbetet med att ta till vara på och utveckla de potentiella skalbara affärsidéer som finns runt om i regionen. En region som består av Luleå Tekniska Universitets campusorter, dvs från Skellefteå i söder till Kiruna i norr.

Invigningsceremonin skedde tillsammans med Skellefteås kommunalråd Bert Öhlund och Luleås kommunalråd Karl Petersen som “knöt banden” för samarbetet över läns- och kommungränserna. Prorektor Birgitta Bergvall-Kåreborn från Luleå Tekniska Universitet talade om betydelsen av innovation för dagens universitet och Innovationbron Sveriges representant Tomas Jonsson betonade vikten av de tillväxtsatsningar som nu görs i Sverige.

{loadposition contentbanner}

Vid årsskiftet gick Luleå och Skellefteå kommun in som delägare i ABI vid sidan av LTU Holding, Norrlandsfonden, Längmanska företagarfonden. Samtidigt tillsattes även en tjänst i Skellefteå och nu tar man steget fullt ut och slår upp portarna till ett kontor i företagshuset Entreprenören.

– Etableringen kommer att komplettera och stärka upp arbetet med näringslivstillväxten i regionen och med ett kontor i Skellefteå kommer ABI närmare fler entreprenörer. Steget över länsgränsen känns helt rätt. Vi ser fram emot att samarbeta med Skellefteås engagerade näringsliv och kommun, säger Jan Wicén, VD för ABI.

Källa: Arctic Business Incubator

Häng med – skaffa SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!


SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *