Content pages
Gemensamma säkerhets­krav för trä­bearbetning | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Gemensamma säkerhets­krav för trä­bearbetning


Träbearbetningsmaskiner orsakar svåra skador och olyckstalen är för höga. Nu ska branschen komma överens om säkerhetskrav som förhindrar olyckor utan att påverka produktiviteten. SIS, Swedish Standards Institute, samlar branschen för att arbeta fram standarder som ska göra maskinerna säkrare och som underlättar CE-märkning och upphandling.

Träbearbetningsbranschen är överens om att det behövs skärpta säkerhetskrav, men det finns olika åsikter om vad som är rimliga krav. Nu ska branschen enas om vilka säkerhetskrav som behövs för att förhindra olyckor och som går att införa utan att påverka produktiviteten.

Nivån för vad som betraktas som en säker träbearbetningsmaskin sätts i standardiseringen, där både maskintillverkare, leverantörer, användare och myndigheter kan delta. Säkerhetskraven blir ett komplement till maskindirektivet vid CE-märkning, upphandling av maskiner och ombyggnation.

– Om vi jämför olika branscher är det inte självklart vilken nivå säkerhetskraven ska ha. Som ett första steg bjuder vi därför in till ett seminarium där vi kommer att visa goda exempel på fungerande säkerhetslösningar och beskriva vilka diskussioner som pågår nu, säger Mattias Lafvas, projektledare på SIS.

{loadposition contentbanner}

SIS satsning på säkerhetsstandarder för träbearbetningsmaskiner delas upp i två steg. Det första är trämanufaktur, vilket också är inriktningen på seminariet. Trämanufaktur inkluderar bland annat möbel- och hustillverkning och snickerier. I nästa steg handlar det om säkerhetskrav för sågverk.

– Arbetsmiljöverket har genomfört inspektioner i branschen, vilka ofta medfört krav på åtgärder. Nu vill vi visa hur standarder och standardiseringen kan vara en hjälp vid både CE-märkning, upphandling och åtgärder på gamla maskiner, säger Mattias Lafvas.

Seminarium på Träcentrum i Nässjö den 6 december
Seminariet tar upp automatiserade linjer, skydd mot utkast, damm- och spåntransport, brandrisker och exempel från maskinanvändare. Vilka lösningar betraktas som okej idag och åt vilket håll går utvecklingen? Vilka metoder finns för att förebygga och ställer vi kraven på maskinen eller system runt maskinen?

Källa: SIS – Swedish Standards Institute

Häng med – skaffa SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!


SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *