Content pages
Sydsveriges tillväxt i fokus på EU-event i Malmö | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sydsveriges tillväxt i fokus på EU-event i Malmö

Foto: Region Skåne

Kommande decennium ska Europas tillväxtstrategi 2020 om smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla omvandlas till verklighet. I Malmö den 15 november på EU-eventet ”Framåt! EU 2020 för ett blomstrande Sydsverige” ska regionala och lokala mål diskuteras.


– EU-länderna kan inte lösa skuldkrisen enbart genom att spara. Det är bara genom högre ekonomisk tillväxt som Europa långsiktigt kan ta sig ur skuldfällan. EU 2020- strategin är ett av redskapen för att uppnå detta, säger Patrick Joyce, t.f. statssekreterare hos EU-minister Birgitta Ohlsson.

Sydsveriges praktiska arbete i innovationsfrågor, forskning, hälsa och den europeiska regionalpolitiken är heta frågor just nu. Detta är kopplat till Europas tillväxtstrategi 2020, som handlar om smart tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla. Andra viktiga frågor är EU-kommissionens förslag till direktiv om patienträttigheter vid gränsöverskridande vård, EU:s långtidsbudget och att nu vara med och utforma sammanhållningspolitiken och strukturfonderna för nästa period 2014-2020.

{loadposition contentbanner}

– För att kunna påverka vägen till beslut behöver både politiker och tjänstemän få kunskap i ett tidigt skede och träffas för att kunna påverka EU-kommissionen och EU-parlamentet. Ur ett sydsvenskt perspektiv ser vi vilka möjligheter vi har att vara med och påverka programmens utformning och bygga vidare på erfarenheter och god samverkan, säger Pontus Lindberg, ordförande i regionala tillväxtnämnden, Region Skåne.

Goda relationer med alla samarbetspartners har stor betydelse för hur EU-politiken i Sydsverige utformas på ett långsiktigt vis. Europa 2020 har fem överordnade mål som ska uppnås före år 2020. De är satta för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning samt energi och klimat. På EU-eventet Framåt! i Malmö den 15 november visas delvis resultat av det arbetet upp med hjälp av EU-projekt. Bland annat synliggörs projekt inom arbetsmarknad och innovationer. Dessa visar att arbetet över gränser i utsatta stadsdelar ökar både sysselsättning och minskar försörjningsstödet och skapar en attraktiv och trygg miljö. Genom att synas och verka mitt i Europa hävdas Sydsveriges intressen i Sverige och EU.

Källa: Region Skåne

Häng med – skaffa SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!


SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *