Content pages
Rabbalshede Kraft ny samarbetspartner och leverantör av vindkraftsel till EGL Sverige | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rabbalshede Kraft ny samarbetspartner och leverantör av vindkraftsel till EGL Sverige


Rabbalshede Kraft och EGL Sverige har i dagarna upprättat ett samarbete kring portföljförvaltning och handel av vindkraftproduktion.

EGL Sverige kommer att bistå med rådgivning kring marknaderna för el och elcertifikat, samt fungera som stöd i Rabbalshedes riskhantering och prissäkring av koncernens intäkter. EGL Sveriges erbjuder prissäkringsprodukter som ger Rabbalshede Kraft bättre möjlighet att balansera risker och möjligheter. I överenskommelsen ingår även att all vindkraftsproduktion säljs till EGL Sverige.

{loadposition contentbanner}

– För Rabbalshede Kraft är det avgörande att få tillgång till analyser och bred kunskap kring el- och elcertifikatsmarknaderna. Bolaget står inför en kraftig expansion och genom samarbetet med EGL lägger vi en grund för en långsiktigt lönsam utveckling, säger Thomas Linnard, VD vid Rabbalshede Kraft.

– Vi har sedan mitten av 90-talet fokuserat på riskhantering för elhandelsbolag och industri. Denna kunskap erbjuder vi nu vindkraftsbranschen, där stora investeringar ska förräntas, säger Thomas Nilsson, Key Account Manager vid EGL Sverige. I dagens marknadsläge blir riskhanteringen extra viktigt.

Källa: EGL Sverige

Häng med – skaffa SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!


SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *