Content pages
Miljonprojekt för hållbara transporter vid Lindholmen Science Park | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Miljonprojekt för hållbara transporter vid Lindholmen Science Park

Foto: Lindholmen Science Park

Vinnova satsar 2.225.000 kr på tre förstudier inom området hållbara transporter. Projektledare för studierna blir Closer Lindholmen, en nystartad arena för transporteffektivitet på Lindholmen Science Park.


– Det innebär en rivstart för Closer och vårt arbete med hållbara transporter, säger Jerker Sjögren, programansvarig på Closer.

Satsningen görs inom Utmaningsdriven innovation där Vinnova har identifierat fyra stora samhällsutmaningar. Utifrån dessa vill man att akademi, näringsliv och offentlig verksamhet samarbetar för att skapa projekt och hitta nya lösningar. Som en del av den kreativa samverkansmiljön på Lindholmen Science Park är det något Closer har arbetat med redan från starten.

– Beslutet är ett bra betyg för Lindholmen Science Park som mötesplats och dess styrka att kunna skapa samarbeten och framgångsrika projekt, säger Jerker Sjögren.

{loadposition contentbanner}

Bland Closer samarbetspartners finns Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola, Västsvenska Handelskammaren, AB Volvo och Schenker AB. Tillsammans ska de ta sig an utmaningen Hållbara attraktiva städer.

Tre projekt kommer att dela på de 2.225.000 kronorna. Projekten GOSMART och SENDSMART ska ta fram och demonstrera lösningar för både person- och godstransporter för det nya Göteborg som växer fram genom det Västsvenska paketet. Målet är att skapa en bättre vardag för både medborgare och företag och dessutom lyfta Göteborg som ett föredöme inom hållbara transporter.

Det tredje projektet kommer att verka inom EU-initiativet Gröna Korridorer med syftet är att skapa hållbara lösningar som stärker logistikbranschens konkurrenskraft. Closer anordnande redan i september en demonstrationsdag för arbetet inom Gröna Korridorer.

Källa: Lindholmen Science Park

Häng med – skaffa SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!


SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Transport/Logistik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *