Content pages
Behov av krav på rätt kompetens | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Behov av krav på rätt kompetens


Under hösten pågår ett arbete på väg- och järnvägsavdelningen för att tydliggöra vilka krav som finns idag eller borde finnas i framtiden på kompetens vid drift, underhåll och nybyggnation av väg och järnväg. I början av november genomfördes ett seminarium för att ta del av branschens tankar. De gav uttryck för behov av mer samarbete, tydligare krav och certifiering av utbildare.

Bakgrunden till arbetet är de stora förändringar som sker på marknaden. Det handlar om att den svenska järnvägen avregleras, att anläggningsmarknaden redan är avreglerad och att Trafikverket avser att sälja ut sin utbildningsverksamhet.

– Vi är här för att lyssna. Den här dagen ska komplettera vår kartläggning som underlag för vår analys. Gruppdiskussionerna och resultatet av dem blir en viktig del, sa projektledare Rune Lindberg i sin inledning.

{loadposition contentbanner}

Kompetensnivåer och form för uppföljning diskuterades

Några av de synpunkter som lyftes under grupparbetena var

  • på vilken nivå ska kompetensen ligga
  • hur ska nivån säkerställas och följas upp
  • hur säkerställer vi tillgänglighet till utbildare
  • behov av certifiering av utbildare och kunskapskrav på individnivå
  • ansvarsfrågor
  • att det vore klokt att lyfta ut säkerhetskrav ur förfrågningsunderlag.

I mitten av december ska förstudien vara klar. Den kommer även att kompletteras med en bild av vilka kompetenskrav som ställs i Norge, Danmark och Finland. Förstudien kommer att presenteras på webbplatsen i mitten av december och presenteras på forskardagarna i Linköping i januari 2012.

Källa: Transportstyrelsen

Häng med – skaffa SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!


SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Transport/Logistik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *