Content pages
IT-angreppen ökar och blir mer avancerade – men färre vill satsa på datasäkerhet | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

IT-angreppen ökar och blir mer avancerade – men färre vill satsa på datasäkerhet

Foto: TDC Sverige

Sverige ligger långt framme när det gäller användningen av IT. Samtidigt innebär det här också en ökad sårbarhet då IT-angreppen ökar och blir allt mer avancerade. Trots denna utveckling prioriterar bara 16 procent av IT-cheferna generell datasäkerhet högst, en siffra som låg på 34 procent år 2002. Det visar en färsk undersökning som TNS SIFO gjort på uppdrag av telekomföretaget TDC Sverige.


På frågan om vad IT-cheferna skulle lägga mer resurser på om de inte behövde ta hänsyn till budget svarar endast 16 procent att de vill satsa på datasäkerhet. I en liknande undersökning, som TDC gjorde på IT-chefer år 2002, låg denna siffra på 34 procent. När man även tittar på vad som är intressant på tre års sikt svarar endast 11 procent av IT-cheferna säkerhetsfrågor.

Undersökningen visar också att det här finns stora skillnader mellan olika sektorer. Till exempel tycker var tredje IT-chef inom landstingen att datasäkerhet är intressant på tre års sikt, medan det endast är en av tio IT-chefer inom privat sektor som tycker så. Det är lika låg andel IT-chefer inom det kommunala området.

{loadposition contentbanner}

– Det här är alarmerande siffror, säger Anders Sundström, produktledningschef Integratör, TDC Sverige.

– Med tanke på att det blir allt vanligare att få tillgång till olika applikationer via internet måste IT-säkerheten tas på allvar. Dessutom blir det allt fler mobila användare som ställer nya säkerhetskrav. Lägg därtill den accelererande trenden “Bring your own device”, där medarbetarna i ökad utsträckning tar med sig egna terminaler till arbetet, vilket kommer att innebära ytterligare utmaningar i säkerhetsarbetet, avslutar Anders.

Som en konsekvens av IT-utvecklingen och den allt högre användningen av internetbaserade applikationer förväntas särskilt samhällsviktiga verksamheter och kritisk infrastruktur bli särskilt utsatta. De som utför angreppen är ute efter att skaffa sig ett informationsöverläge.

– Säkerhet är numer ofta en integrerad del av lösningarna, medan du förut ofta var tvingad att jobba med öar av säkerhetslösningar. Oavsett detta skall säkerhet enligt mig ha en hög prioritet och ligga högt på agendan hos varje IT-chef, och att undersökningen ger indikationer på att så inte är fallet är naturligtvis oroande, säger Magnus Gränström, Sales specialist, TDC Sverige.

Källa: TDC Sverige

Häng med – skaffa SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!


SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *