Content pages
Nya lösningar för molnsäkerhet och lagefterlevnad finns nu för Akamai Intelligent Platform | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nya lösningar för molnsäkerhet och lagefterlevnad finns nu för Akamai Intelligent Platform

Det blir allt komplexare att driva handel på Internet. Överbelastningsattacker (DDoS) blir allt mer avancerade och nyttjar numera flera lager av säkerhetshål som gör traditionella säkerhetskontroller otillräckliga. Eftersom varje ny DDoS-attack är unik, kommer planering, övervakning, avhjälpning och efteranalyser att bli komplexa och ta stora resurser i anspråk hos de drabbade företagen. Akamais DDoS Defender och Compliance Management hjälper till med nya lösningar som kan hjälpa kunderna undvika miljonböter och andra följdkostnader, såsom nedtider och oreparerbara skador på sina varumärken.

Akamai Technologies, Inc. (NASDAQ: AKAM), en marknadsledande molnplattform, lanserar idag två nya lösningar för Akamai Intelligent Platform, nämligen modulerna Akamai DDoS Defender och Akamai Compliance Management. Företag som nyttjar Akamais Intelligent Platform för sina affärskritiska webbplatser och applikationer förväntar sig högsta klassens tillgänglighet. Dessutom förväntar man sig att få hjälp att möta de allt strängare lagkraven vad gäller den personliga integriteten. Med de nya lösningarna kan man hjälpa att undvika miljonböter och andra följdkostnader, såsom nedtider och oreparerbara skador på varumärken.

I ett nytt samarbete med Evidon kommer Akamai att kunna erbjuda sina kunder lättåtkomliga, avancerade tjänster för lagefterlevnad och integritet som ansluter till Industry Self-Regulatory Program i USA, det europeiska ePrivacy Directive och den tillhörande självreglerande regelsamlingen för Online Behavioral Advertising.

I och med att företagen flyttar allt fler av sina transaktioner ut på Internet finns risken för att kritiska data ska exponeras vid överbelastningsattacker (DDoS). Attackerna blir allt mer avancerade och nyttjar numera flera lager av säkerhetshål som gör traditionella säkerhetskontroller otillräckliga. Eftersom varje ny DDoS-attack är unik, kommer planering, övervakning, avhjälpning och efteranalyser att bli komplexa och ta stora resurser i anspråk hos de drabbade företagen. För att motarbeta detta presenterar Akamai sin Akamai DDoS Defender som drar nytta av företagets bredt distribuerade serverplattform och beprövade förmåga att skydda information på Internet och förhindra att DDoS-attacker gör webbplatser oåtkomliga.

Akamai DDoS Defender har säkerhet i flera lager och samverkar med Akamais team av DDoS-specialister, vilket resulterar i en enhetlig metod för att motverka den ökande mängden DDoS-attacker. I lösningen ingår flera av Akamais branschledande säkerhetsåtgärder för molnet. De är avsedda att skydda mot ett flertal typer av DDoS-attacker. Dessutom ingår tjänster som ger kundstöd i alla lägen: före, under och efter en DDoS-attack, för att möjliggöra snabba åtgärder och ett effektivt svar.

{loadposition contentbanner}

”Avsikten med överbelastningsattacker är att göra webbplatsen otillgänglig för de avsedda användarna. Vi har sett en betydande ökning av antalet och av omfattningen. Attackerna har dessutom blivit allt mer sofistikerade under de senaste månaderna. Genomslaget kan sträcka sig långt bortom det ursprungliga inkomst-, resurs- eller produktivitetsbortfallet, och skada varumärket och kundernas förtroende”, säger Andy Ellis, Akamais säkerhetschef. ”Vår förmåga att skydda kunderna mot DDoS-attacker är en stor fördel och det är resultatet av styrkan som finns inbyggd i vår distribuerade Akamai Intelligent Platform. Med hjälp av denna kan vi möta attackerna närmare källan och absorbera den skadliga trafiken innan den hunnit påverka webbplatsen.”

Den nya lösningen Akamai Compliance Management är också tillgänglig för kunderna. Med hjälp av denna kan kunderna minska komplexiteten och kostnaderna som uppstår när de ska se till att företaget efterlever olika standarder och regler kring informationssäkerhet. Lösningen består av fem olika moduler och tjänsten innehåller stödverktyg och dokumentation avsedda att förenkla inom följande branscher:

HIPAA – Health Insurance Portability and Accountability Act

PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard

FISMA – Federal Information Security Management Act

ISO – International Organization for Standardization praxis för hantering av informationssäkerhet (ISO 27001/27002)

BITS – The Financial Services Roundtable Technology Policy Division

”Allt eftersom hoten mot informationssäkerheten blir mera avancerade och skadliga, har branschstandarder och regelverk blivit allt komplexare, vilket gjort efterlevnadsprocessen allt svårare” fortsatte Ellis. ”Akamais lösningar för Compliance Management är avsedda att hjälpa kunden och förenkla processen med att klara de ofta tämligen mödosamma kraven på rapportering och spårning.”

Akamai Intelligent Platform ligger till grund för båda de nya erbjudandena. Denna kan leverera så mycket som 30 procent av all internettrafik världen över. Genom att göra om kaoset på Internet till en förutsägbar, skalbar och säker affärsplattform kan Akamai erbjuda den säkerhet, skalbarhet och visibilitet som kunderna kräver för att på ett enklare och kostnadseffektivare sätt säkra sin närvaro på Internet och samtidigt hjälpa dem med efterlevnaden av industristandarderna, allt eftersom de flyttar de affärskritiska applikationerna ut i molnet.

Källa Akamai

Häng med – skaffa SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!


SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *