Content pages
Väsby skapar framtidens stad | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Väsby skapar framtidens stad

Väsby skapar framtidens stad. - Lab 1: Väsby Expo 2015.

En unik process påbörjas nu för att 2015 visas upp som nästa svenska modell för samhällsbyggnad. Den 27-28 oktober påbörjas arbetet under ledning av fem internationella arkitekter. Centrala Väsby – det stora kvarteret Fyrklövern – blir plattformen för framtidens stad.

Upplands Väsby kommun tar tillsammans med ett antal strategiska samarbetspartner ett unikt initiativ för att bygga framtidens samhälle och stad. Väsby Labs är ett stadsutvecklingsprojekt där centrala Väsby – kvarteret Fyrklövern blir prototypen för framtiden när centrala Upplands Väsby blir föremli mer hållbara såväl socialt som ekologiskt är lika viktigt som det byggda. rnationella a. Arbetet startar med en workshop den 27:e och 28:e oktober som leds av fem namnkunniga internationella arkitekter. Under två dagar kommer Mia Hägg, Andreas Angelidakis, Marieke Kums, Reed Kram, Dirk Peters och Ola Andersson, tillsammans med  intressenter och väsbybor att i Väsby ta fram en vision och ett idéunderlag för framtidens stad. Resultatet av processen kommer att manifesteras som en del av Väsby Expo 2015.

Resan fram till färdiga byggnader är lika viktigt som det byggda. Dagens funktionsseparerade städer behöver gå från skilda enklaver till att bli dynamiska helheter. Väsby kommer därför under processen att prova nya former för samhällsutvecklingsarbete med flera intressenter. Allt för att skapa prototyper för hur en urban miljö kan bli ännu bättre som städer – och mer hållbara såväl socialt som ekologiskt.

{loadposition contentbanner}

Bokstavligen mitt i staden upprättas ett ”Lab”. Väsby Labs i Väsby Centrum blir en samlingsplats där framtidens stad steg för steg utvecklas och samtidigt visas arbetets resultat upp under resans gång.

– Vi bjuder in de bästa från omvärlden för att bli inspirerade . Vi skapar en dialog mellan dem och de som lever, arbetar,  investerar och beslutar i Väsby, säger kommundirektören Björn Eklundh. Allt i partnerskap. Internationellt och lokalt. Offentligt och privat. Spets och gräsrot. Teori och praktik.

Nu är det dags för första steget. Ute på golvet i Väsby centrum kommer fem internationella stjärnarkitekter vägleda i arbetet med att ta fram en gemensam riktning för omvandlingen. Några veckor senare vidareutvecklas en kreativ workshop inom åtta utvalda områden. De idéer som kommer fram presenteras sedan för allmänheten som inbjuds att resonera kring det vi har kommit fram till. I mars nästa år väljs vilka av idéerna som ska förverkligas och visas upp i full skala år 2015.

Källa: Upplands Väsby kommun

Häng med – skaffa SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!


SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Evenemangsnytt

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *