Content pages
ABB driftsätter kraftlänk från land till plattformen Valhall | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ABB driftsätter kraftlänk från land till plattformen Valhall

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har framgångsrikt driftsatt en kraftförbindelse från elnätet på fastlandet i södra Norge till BP:s plattformskomplex vid oljefältet Valhall ute i Nordsjön.

Kraftlänken använder ABB:s teknik HVDC Light (överföring av högspänd likström) ett kabelbaserat högteknologiskt överföringssystem som ger en mycket tillförlitlig elförsörjning av offshorekomplexet från elnätet på land. Den nya kraftförbindelsen gör att BP kan ersätta elproduktion till havs via gasturbiner och därmed undvika utsläpp av upp till 300 000 ton koldioxid per år motsvarande årliga utsläpp av runt 125 000 moderna europeiska bilar.

”Att ersätta gasturbiner med elförsörjning från land via denna HVDC-länk innebär att vi sänker våra drifts- och underhållskostnader betydligt. Det stärker också säkerheten och förenklar riskhanteringen eftersom vi undanröjer gas som källa till gnistbildning”, säger Duncan MacLeod, projektledare för Power from Shore vid BP i Norge. ”Andra fördelar är att vi förbättrar arbetsmiljön genom att vi minskar avgaser, buller och vibrationer.”

{loadposition contentbanner}

Installationen inkluderar en omriktarstation på land som är ansluten via en HVDC sjökabel till en andra omriktarstation på plattformen ute vid Valhall, runt 30 mil från land. Systemet överför 78 megawatt (MW) elektricitet som försörjer de befintliga plattformarna och den nya produktions- och bostadsplattformen med el. Den nya plattformen tas i drift av BP för att ersätta några av de befintliga plattformarna under nästa år.

”HVDC Light är en tillförlitlig, effektiv och väl beprövad teknik som möjliggör elöverföring från land till plattformar långt ute till havs, vilket gör att elproduktion med fossila bränslen på plattformarna kan undvikas”, säger Martin Gross, chef för Grid Systems som ingår i ABB:s division Power Systems. ”Tekniken är också idealisk för att ansluta avlägsna havsbaserade vindkraftparker till elnät på land då den överbryggar avstånds- och nätbegränsningar och samtidigt säkerställer minsta möjliga överföringsförluster samt hög prestanda.”

Källa: ABB

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *