Content pages
Favonius och Göteborg Energi ingår partnerskap | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Favonius och Göteborg Energi ingår partnerskap

Foto: Favonius


Favonius och Göteborg Energi förenas i satsningen på havsbaserad vindkraft vid Hallandskusten. Båda företagen har som mål att öka tillgången på förnybar energi och ser stora fördelar med det nya samarbetet.

Favonius ser flera fördelar med att få stöd i arbetet med Kattegatt Offshore och ser Göteborg Energi som en mycket lämplig samarbetspartner.

– Jag upplever att Göteborg Energi med sina satsningar för förnybar energi verkligen gynnar ett hållbart samhälle, säger Favonius VD Jan-Åke Jacobson.

Göteborg Energi, Västsveriges största energibolag satsar idag stort på förnybar energi främst genom vindkraft och biogas.

– Att hushålla med resurser och skapa ett uthålligt energisystem i regionen är viktiga grundstenar för vår verksamhet. Därför utvecklar, projekterar och driver vi projekt inom förnybar energi, säger Jonas Cognell, Avdelningschef Förnyelsebar el, Göteborg Energi.

{loadposition contentbanner}

Favonius kommer även framöver att vara den part som driver projektet. Göteborg Energi stödjer projektet i samverkan med Favonius under tillståndsprocessen. I gengäld har Göteborg Energi en option på att få uppföra 50 % av en framtida vindkraftpark alternativt att köpa 50 % av bolaget Favonius.

– Vi ser vindkraft som en självklar del i ett långsiktigt hållbart elproduktionssystem och tror på projektet Kattegatt Offshore, säger Jonas Cognell, Avdelningschef Förnyelsebar el, Göteborg Energi.

– Jag ser mycket positivt i att ett stort kommunalt bolag går in i projektet och hoppas det ska inspirera till efterföljd i branschen, säger Jan-Åke Jacobson VD på Favonius.

Källa: Favonious AB

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *