Content pages
Citytunneln får Stora Samhällsbyggarpriset 2011 | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Citytunneln får Stora Samhällsbyggarpriset 2011

På bilden från vänster Anders Ahlner, Patrik Magnusson och Anders Strandberg från Trafikverkets projektgrupp för Citytunneln i Malmö.

Årets vinnare av Stora Samhällsbyggarpriset är Citytunneln i Malmö. Juryn konstaterar att målen för tid, kostnad och ändamålsenlighet har överträffats och att man skapat tågstationer med högklassig arkitektur och konstnärlig utsmyckning.

Citytunneln är ett av de största infrastrukturprojekten i Sverige med 17 kilometer järnväg, varav 6 kilometer tunnel. Projektet, med byggherren Trafikverket, har tillfört det nationella järnvägsnätet en betydande kapacitetsökning samtidigt som det har förbättrat lokaltrafiken i Malmöregionen.

Juryns motivering:
Målen för tid, kostnad och ändamålsenlighet har uppnåtts och överträffats vid byggandet av Citytunneln i Malmö. Stationer med högklassig arkitektur och konstnärlig utsmyckning har skapats. Ett tydligt ledarskap med fokus på framdrift, ett metodiskt arbete med praktisk riskhantering samt prestigelöshet och öppenhet för olika kompetenser kännetecknar det föredömliga projektgenomförandet.

{loadposition contentbanner}

Stora Samhällsbyggarpriset ska gå till en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhällsbyggnadsprocessen.

I år hade följande fyra projekt nominerats:

  • Projekt 50-11 i Skåne. Trafikverket uppgraderade 50 stationer i Skåne, ett pilotprojekt för industriellt tänkande och digital upphandling.
  • Bromma Blocks i Stockholm. KF Fastigheter har byggt en ny handelsplats på det gamla flygplatsområdet i Bromma.
  • Citytunneln i Malmö. Trafikverkets tunnelbygge bildar en järnvägsförbindelse på sammanlagt 1,7 mil. Sex kilometer är själva tunneln under centrala Malmö.
  • Den nya akut- och infektionsbyggnaden vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Regionservice inom Skånes landsting har låtit bygga ett hus med cylindrisk form och med hög prestanda för patienternas bästa.

Källa: Samhällsbyggardagen

Arrangörer:
Byggherrarna,
Byggmaterialindustrierna,
Elektriska Installatörsorganisationen EIO,
Fastighetsägarna,
Svenska Teknik & Designföretagen,
Svensk Betong,
Sveriges Byggindustrier och
VVS Företagen.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *