Content pages
Umeå Energi storsatsar på algodling | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Umeå Energi storsatsar på algodling

Henrik Bristav. miljöchef på Umeå Energi. Foto: Umeå Energi.

Umeå Energis satsning på att odla alger och omvandla dem till biobränsle är Sveriges största.
Och nu blir projektet ännu större.
– Vi ska bygga en algpilot som blir unik i sitt slag, säger Henrik Bristav, miljöchef på Umeå Energi.

Algforskning pågår runt om i världen, men vid sidan av forskning i Kanada har algodlingar aldrig gjorts vintertid så långt norrut som i Umeå. Arbetet leds av doktor Francesco Gentili vid Institutionen för Vilt, Fisk och Miljö vid SLU i Umeå och går ut på massproduktion av alger. Algerna ger biomassa, alltså en råvara till biobränsle, som sedan kan användas för att framställa bland annat biodiesel. Algerna lever på näring från avloppsvatten från Öns reningsverk, koldioxid från rökgaser från kraftvärmeverket Dåva 1 – och solljus.

– Algerna omvandlar oönskade ämnen till nyttigheter, berättar Henrik Bristav, miljöchef på Umeå Energi. Målet är att algodlingen ska minska våra utsläpp av koldioxid, rena avloppsvatten, och att vi ska kunna producera exempelvis biodiesel av den energirika algmassan.

Umeå Energis forskning om biodrivmedel har pågått uppe på taket till Dåva 1 i närmare fyra år. Tack vare fortsatt finansiering av bland annat Energimyndigheten kan algprojektet nu utökas. Algodlingen ska flytta ned på marken. På Umeå Energis markområde, söder om Dåva 1, ska fyra nya bassänger byggas, som vardera rymmer 24–40 kubikmeter spillvatten samt en laboratorieenhet med utrustning. Bassängerna kan täckas under de mörka och kalla månaderna och vara öppna under soliga och varma månader – allt för att främja algtillväxten. Fyra bassänger gör att olika alger och olika vatten kan testas samtidigt.

– Den här algpiloten blir den första av sitt slag i Sverige, säger Henrik Bristav.

SLU är drivande part i projektet och Umeå Energi, Umeva och Ragn-Sells utgör aktiva industriella partner.

– Tack vare restprodukter från Umeå Energis och Umevas anläggningar finns det möjlighet att skapa biodrivmedel av alger. Det är resurseffektivt, säger Henrik Bristav.

Han fortsätter:
– På Umeå Energi ska vi vara klimatneutrala i allt vi gör år 2018 och det här projektet hjälper oss en bit på vägen. Genom att minska koldioxidutsläppen i våra anläggningar och samtidigt medverka till att forska fram nya biodrivmedel bidrar vi till att hushålla med jordens resurser.

Källa: Umeå Energi

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *