Content pages
Sveriges första motorväg med miljövänligare asfalt invigs | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sveriges första motorväg med miljövänligare asfalt invigs

Foto: NCC

Imorgon onsdag 5 oktober invigs den nya E4:an mellan Enånger och Hudiksvall. Det är första gången som den lågtempererade varmasfalten, NCC Green Asphalt, används i stor skala på ett motorvägsbygge. Den nya tekniken ger lika hållbar vägbeläggning, men minskar koldioxidutsläppen med upp till 30 procent.

– Eftersom vi är Sveriges största tillverkare av asfalt så har vi ett ansvar att agera progressivt och driva utvecklingen mot alltmer klimatriktiga lösningar. Asfaltbranschen har varit ganska konservativ, men jag är helt övertygad om att detta E4-projekt markerar vändpunkten. Det är en stor dag, utan tvekan, säger Kenneth Johansson, affärsenhetschef NCC Roads Nord.

Till den nya, 24 kilometer långa, vägsträckningen har det använts cirka 150 000 ton asfalt för att belägga 500 000 kvadratmeter vägyta. I alla delar av beläggningen har entreprenören NCC Roads använt NCC Green Asphalt, en egenutvecklad teknik. Asfalten tillverkas vid lägre temperatur än traditionell varmasfalt, cirka 120°C jämfört med 160°C. Processen innebär betydande miljövinster med upp till 30 procent lägre koldioxidutsläpp samtidigt som energiåtgången minskar med 20 procent.

– Vi vet nu att arbetsmiljön också förbättras avsevärt vid vägbyggen som använder den nya, lågtempererade asfalten. Eftersom asfalten läggs ut vid lägre temperatur så ryker det mindre och vägarbetarna slipper den stickande bitumenröken, säger Robert Lindgren, avdelningschef asfalt NCC Roads Nord.

NCC Roads är Sveriges största tillverkare av asfalt och har idag tretton asfaltverk i Sverige som kan tillverka Green Asphalt. Under förra året fick man också patent på den nya blandningstekniken.

NCC bygger på uppdrag av Trafikverket den nya motorvägssträckan mellan Enånger och Hudiksvall som en 2+2 väg med separerande mitträcke. Bygget har pågått sedan december 2007.

Källa: NCC

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *