Content pages
Handeln tar initiativ för mobila betalningar | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Handeln tar initiativ för mobila betalningar

Transaktioner med kredit- eller bankkort utgör idag nästan 70 procent av betalningarna i Sverige. Trycket på snabba och säkra mobila betalningar ökar. Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare tar därför initiativ till dialog om hur framtidens mobila betalningar ska utformas.

Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare presenterar rapporten ”Mobila betalningar”. Där manar branschorganisationerna till samverkan. För att skapa ett gemensamt och öppet system för mobila betalningar krävs en gemensam vision och ömsesidiga affärsrelationer om systemet ska få effektivt genomslag.

– Handeln, restaurangerna och hotellen ska ha inflytande över framtidens mobila betallösningar, helt enkelt därför att det är där användandet sker, säger Bengt Nilervall, betalansvarig på Svensk Handel.

Erfarenhet från andra länder pekar på att banker och kortföretag ska inkluderas redan från start så att betalningstjänster kan lanseras samtidigt som mervärdestjänster. För att systemet ska bli framgångrikt och effektivt, ska också de regionala trafikaktörerna inbegripas i ett tidigt stadium och erbjuda kontaktlösa biljettlösningar.

– Jag hoppas att rapporten ”Mobila betalningar” kan driva på utvecklingen av mobila betalningslösningar och utgöra ett underlag till diskussion när tekniken utvecklas och går från pilot till kommersiella satsningar.

För att ta del av rapporten, se www.svenskhandel.se

Källa: Svensk Handel

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *