Content pages
Historisk satsning i infrastruktur för el | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Historisk satsning i infrastruktur för el

Svenska Kraftnäts styrelse beslutade på torsdagen att investera 7,3 miljarder kronor i kraftledningsprojektet SydVästlänken. Projektet är unikt till både omfattning och tekniskt utförande.

– Beslutet innebär en historisk satsning i infrastrukturen för el, säger Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg. Vi tar samtidigt ett viktigt tekniksteg genom att nu introducera högspänd likströmsteknik (HVDC VSC) i stamnätet.

– Investeringen stärker driftsäkerheten och förbättrar överföringsförmågan. SydVästlänken kommer att minska risken för att det uppkommer skillna¬der i elpriset mellan södra Sverige och resten av landet, fortsätter Mikael Odenberg.

Beslutet innebär att en växelströmsledning ska byggas mellan Hallsberg och Barkeryd (norra grenen) och att en likströmsledning ska byggas mellan Barkeryd och Hurva (södra grenen).

Källa: Svenska Kraftnät

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *