Content pages
Ny produktions­metod ett lyft för industrin | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ny produktions­metod ett lyft för industrin

Inom industrin ökar intresset för en produktionsmetod som kallas additiv tillverkning. Metoden är snabb och kostnadseffektiv och kan få stor betydelse för till exempel bil- och flygplanstillverkning. Nu arbetar ISO med en ny standard där SIS är med och påverkar.

Tillverkningsmetoden kan få stor betydelse framöver inom många områden, eftersom den är kostnadseffektiv och resurssnål. ”Utskriften” kan göras i flera olika plaster eller metaller och fungera som en visualiseringsmodell eller en prototyp, men också som en fullt funktionsduglig produkt – färdig att säljas och tas i bruk.

SIS Standard News har ställt frågor om det nya standardiseringsprojektet på SIS till projektledare Karin Sundby.

Metoden kallas additiv tillverkning. Vad är det?
Metoden utgår från en 3D-modell som har gjorts i ett datorprogram. I tillverkningsprocessen bygger man sedan produkten genom att lägga till material där man vill ha det. Det skiljer sig från de flesta vanliga tillverkningsmetoder. I vanliga fall börjar man med ett överdimensionerat råämne, till exempel en plastbit eller ett stycke metall. Sedan tar man bort de delar som inte behövs i den färdiga produkten. Tekniken är välkänd för att tillverka prototyper, inte minst inom fordonsindustrin. Nu ökar också användningen av tekniken för att producera delar till färdiga produkter, till exempel hörapparater och höftleds- och dentalimplantat. Även flygplanstillverkare använder i allt högre grad komponenter tillverkade med additiv tillverkning både för att kunna minska vikten i flygplanen men också för att höja prestandan och förenkla produktionskedjan.

Varför behövs det en standard?
Förslaget till en ny ISO-standard kommer från Tyskland och motivet är att snabba på utvecklingen av tekniken med hjälp av en internationell standard. Tekniken är idag välkänd för prototypframtagning, men fram tills nu har bristen på gemensam terminologi och gemensamma riktlinjer hämmat användandet av additiv tillverkning som en produktionsmetod. En ny ISO-standard förväntas undanröja flera av de hindren. Eftersom metoden har stora fördelar vad gäller att effektivisera produktion och därmed spara pengar, är det angeläget för tillverkare att bättre kunna dra nytta av teknikens alla möjligheter. Nya gemensamma riktlinjer kommer att erbjuda möjligheter både till ökad effektivitet inom befintlig produktion – till exempel genom nya och bättre verktyg – och till skapandet av helt nya produkter.

Vilka riktar sig standarden till?
Till dem som tillverkar och beställer produkter och prototyper och till dem som levererar utrustning. Några exempel på företag som arbetar med tekniken i Sverige är Scania, Volvo Aero, Sandvik, Alfa Laval och Atlas Copco. Dessutom finns det servicebyråer och konsulter som tar fram prototyper på beställning.

Vilka har nytta av att vara med i den svenska kommittén?
Vi riktar oss till alla som jobbar med den här tekniken, inklusive universitets- och forskningsvärlden. Det är viktigt att Sverige är med och påverkar så att vi får en ISO-standard som är användbar för oss. Nya deltagare är välkomna, arbetet har just startat.

Ett första möte med kommittén för additiv tillverkning kommer att hållas på SIS i slutet av oktober.

Text: Susanne Rydell
Källa: SIS – Swedish Standards Institute

Fakta additiv tillverkning
Additiv tillverkning är en tillverkningsmetod. Utgångspunkten är en 3D-modell som är skapad i ett CAD-program. Tillverkningsprocessen sker sedan genom att man lägger till material där man vill ha det. Det skiljer sig från traditionella tillverkningsprocesser som ofta inneburit att man tar bort material som man inte vill ha. Additiv tillverkning kallas ibland för ”utskrifter” i 3D. Egentligen har inte de vanligaste additiva tillverkningsteknikerna något att göra med printerteknik. 3D-printing eller utskrifter är bara ett begrepp som används för att beskriva att man får ut en nästan färdig produkt i en enda direkttillverkningsprocess. Tidigare var FFF (Fri Forms Framställning) ett vanligt begrepp för den här typen av tekniker i Sverige.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *