Content pages
Över 100 byggföretag använder Povel för ett effektivt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Över 100 byggföretag använder Povel för ett effektivt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete

Povel Verksamhetsledning används idag av över 100 företag inom byggbranschen som vill strukturera sitt KMA-arbete och därmed höja kompetensen inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Povel är framtaget och drivs av Sveriges Byggindustrier (BI).

Povel Verksamhetsledning är utvecklat för att underlätta för bygg-, anläggnings- och specialföretag att möta de krav som ställs från beställare, myndigheter, brukare m.fl. Genom Povel får företagen hjälpmedel och verktyg för att på ett jordnära och effektivt sätt skapa ett ledningssystem som binder samman företagets egna ambitioner med alla de krav som ställs på byggföretag idag, i synnerhet gällande kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor.

– Efterfrågan från byggföretag som vill bedriva ett aktivt KMA-arbete ökar ständigt och vi ser med glädje att fler företag och beställare får upp ögonen för Povel. För att möta efterfrågan genomför vi löpande informationsmöten över hela landet och under hösten startar vi flera företagsgemensamma och företagsinterna Povelgrupper, berättar Peter Schyum, ansvarig för Povel.

Pether Fredholm, VD på JSB i Karlshamn, uppskattar upplägget i Povel.

– Povel hjälper oss att vässa rutinerna för hela företaget, klara ut roller för att skapa ordning och reda och förbättra förutsättningarna för nöjda kunder och god lönsamhet, säger han.

Jan Johansson, KMA-ansvarig från B&L Lund i Broddetorp, håller med.

– Även för oss, som så kallat specialföretag, har Povel tveklöst motsvarat förväntningarna. Vi har fått ner kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågorna på en gripbar nivå och samtidigt skapat en röd tråd i verksamheten som hjälper oss i vårt dagliga arbete.

Povel står för processorienterad verksamhetsledning. Det är ett branschanpassat ledningssystem för byggföretag av alla typer och storlekar. Systemet innehåller styrverktyg för i första hand kvalitet, miljö och arbetsmiljö och fokuserar inte bara på krav utan även på att hitta förbättringsmöjligheterna i företaget. Povel går att certifiera enligt ISO 14001, 9001 och AFS 2001:1.

Källa: BI

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *