Content pages
E.ON får bygga och driva ny markkabel till vindkraftpark i Vetlanda | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

E.ON får bygga och driva ny markkabel till vindkraftpark i Vetlanda

E.ON får tillstånd att bygga och driva en ny 30 kV kabel till en planerad vindkraftpark i Vetlanda kommun. Det har Energimarknadsinspektionen (EI) beslutat.

Tillståndet gäller en markförlagd 30 kV kabel som ska gå mellan en transformatorstation öster om Lindshammar och den planerade vindkraftparken Milletorp. Parken har 11 vindkraftverk och de planerade markkablarna kommer att ha en sammanlagd längd på 11 kilometer.

Källa: Energimarknadsinspektionen

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet och övervakar marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Myndigheten verkar för att dessa marknader fungerar väl och är ansvarig för Elpriskollen som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *