Content pages
Utrikesspeditören är viktig för vår handel med omvärlden | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Utrikesspeditören är viktig för vår handel med omvärlden

Effektiva transporter är avgörande för en fungerande handel. Stockholms Internationella Handelsskola har därför startat en helt ny yrkeshögskoleutbildning till utrikesspeditör.

Effektiva transporter är avgörande för en fungerande handel. Stockholms Internationella Handelsskola har därför startat en helt ny yrkeshögskoleutbildning till utrikesspeditör.

Utrikesspeditörens arbete går ut på hitta smarta transportlösningar. Yrkets karaktär har förändrats beroende på att alltmer komplexa transportbeslut måste fattas. Dagens utrikesspeditör måste ha goda kunskaper i språk, informationsteknologi, transportekonomi, logistik och miljöfrågor. Behovet av denna yrkeskategori är stort de kommande åren. Utbildningen ger den kompetens som krävs för att arbeta med såväl sjö-, flyg- som landtransporter inom transport- och speditionsbranschen. En utrikesspeditör är också specialist på de dokument som förekommer vid gränsöverskridande transporter.

Utbildningen är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning och startade nu i höst vid Stockholms Internationella Handelsskola.

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *