Content pages
Helhets­koncept för 100 % grön energi­försörjning | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Helhets­koncept för 100 % grön energi­försörjning

”Allt under ett tak” är Wallenstams unika paketering av tjänster som möjliggör att hyresgäster kan garanteras grön el och själva bidra till ett energieffektivt boende. Den egna vindkraftsproduktionen och balansansvaret, som säkerställer att det varje timma finns tillgång till lika mycket el som förbrukas, är viktiga parametrar. Tillsammans med finansiell och fysisk elhandel samt aktiv energioptimering i fastigheterna bidrar ”allt under ett tak” till en minskad klimatpåverkan från såväl Wallenstam som bolagets kunder.

Wallenstam arbetar mot de övergripande energimålen att 2013 vara självförsörjande på förnybar energi och dessutom sänka bolagets energiförbrukning med 15 procent.

– Både vår satsning på förnybar energi och arbetet med att sänka vår egen energiförbrukning är strategiskt medvetna val. Vi är vad jag vet de enda i vår bransch som arbetar med hela processen, från att bygga egna vindkraftsparker till att förse fastigheterna med grön el och aktivt arbeta med energioptimering. Det garanterar en hundraprocentig grön energiförsörjningsprocess till våra fastigheter, säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

Utöver att bygga och driva egna vindkraftsparker för att bli självförsörjande på förnybar energi arbetar Wallenstam med eget balansansvar, vilket innebär omfattande planering och övervakning av vår elproduktion. Det ska varje timma finnas tillgång till lika mycket el som förbrukas.

– En annan viktig del i vår gröna energiförsörjning är att vi utöver klimatsmart nybyggnation även arbetar aktivt med energieffektivisering i befintliga fastigheter genom ett flertal utvecklingsprojekt, säger Hans Wallenstam.

Wallenstam har i dag 45 MW installerade genom 25 vind- och 3 vattenkraftverk. För att 2013 bli självförsörjande på förnybar energi krävs en installerad effekt på cirka 100 MW. Nästa vindkraftsprojekt som tas i drift är tio verk vid Vettåsen, i Sandvikens och Ockelbos kommuner, verken är nu under byggnation och beräknas att tas i drift våren 2012.

Källa: Wallenstam

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 26 miljarder kronor och kundbasen utgörs av cirka 11 000 hushåll och cirka 2 000 kommersiella kontrakt. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 1,3 miljon kvm vilket ger cirka 1,5 miljarder kronor i hyror. Wallenstam satsar även på produktion av förnybar energi med målet att bli självförsörjande. Bolagets B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *