Content pages
Stabil efterfrågan och produktion i åkerinäringen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stabil efterfrågan och produktion i åkerinäringen

Efterfrågan på transportjänster har avtagit något men en stor andel företagare har det senaste kvartalet ändå upplevt ökad efterfrågan. Förväntningarna om fortsatt ökad efterfrågan har dock minskat. Det konstateras i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för tredje kvartalet 2011. Både efterfrågan och produktionen förväntas vara kvar på nuvarande nivå konstaterar hälften av deltagarna i undersökningen. Drygt 80 procent förutspår oförändrade fraktpriser.

Av den senaste Åkeribarometern avseende kvartal 3 framgår att åkerinäringen förväntar sig en stabilisering av efterfrågan på godstransporter på väg.

– Undersökningen pekar på en återhållsamhet när det gäller att höja fraktpriserna, konstaterar Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag. Kombinerat med en stabil efterfrågan och fluktuerande drivmedelspriser sätter det press på åkeriföretagens lönsamhet.

Förväntningarna om efterfrågan har minskat kraftigt i följande delbranscher inom åkerinäringen: Bohags- och kontorsflyttning, maskin- och tungtransporter, bygg- och anläggning samt miljöservice och renhållning. Alla branscher som kan sägas ha ett samband med byggandet av bostäder. Även inom jordbrukstransportsektorn förutses minskad efterfrågan av transporttjänster. De delbranscher som ställer in sig på ökad efterfrågan är skogstransporter, fjärrtrafik och närdistribution.

Av Åkeribarometern framgår att företagens investeringar ligger kvar på nuvarande nivå eller i viss mån ökar inom det närmaste halvåret.

– Investeringsplanerna är stabila. Det kan förklaras av att ersättningsbilar behövs. Den gamla bilparken måste ersättas bland annat på grund av ökade miljökrav, anser Johan Lindström. Däremot ser vi att personalbrist som hinder för utökad verksamhet fallit tillbaka något. Det kan vara en reaktion på den ökade finansiella oron i vår omvärld.

Sveriges Åkeriföretag mäter varje kvartal konjunkturläget inom åkerinäringen. Den senaste är utförd i augusti-september 2011. Nästa Åkeribarometer redovisas i början av december.

Källa: Sveriges Åkeriföretag

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Transport/Logistik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *