Content pages
Första etappen i Norra Hamnen invigdes | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Första etappen i Norra Hamnen invigdes

På onsdagen den 7 september invigdes Norra Hamnen i Malmö, den största hamninvesteringen i Sverige de senaste årtiondena. Det första steget mot att skapa ett 1,5 miljoner kvadratmeter effektivt och hållbart transportnav är därmed avslutat. Under ceremonin betonades Malmös potential som ett ledande transport- och logistiknav.

Invigningsceremonin i Norra Hamnen föregicks av en rundtur med båt i hamnområdet för särskilt inbjudna gäster. Medverkade gjorde bland annat kommunstyrelsens ordförande i Malmö Ilmar Reepalu, Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen och Copenhagen Malmö Ports (CMP) VD Johan Röstin.

Malmö hamn och Köpenhamns hamn drivs sedan 2001 av CMP, Copenhagen Malmö Port AB. CMP ägs gemensamt av utvecklingsbolaget By&Havn, Malmö Stad och ett tjugotal privata intressenter.

I sitt anförande under ceremonin lyfte Ilmar Reepalu fram vilken betydande framtidsinvestering det nya hamnområdet är:

”Genom bygget av Norra Hamnen förstärks nu Malmös roll som en viktig hub för handel och transporter i Östersjöregionen.”

Ilmar Reepalu lyfte även flytten till Norra Hamnen som en stor miljösatsning:

”Med koncentration till Norra Hamnen skapas hållbar utveckling av hamn och industri, samtidigt frigörs ytor i Malmö city och på Limhamn för bostäder, kontor och rekreation. Detta betyder i sin tur att den tunga lastbilstrafiken upphör i stadskärnan, vilket givetvis är en viktig del i vårt miljöarbete i staden. Minst lika viktigt är att färjorna och fartygen nu får 15 minuter snabbare gångtid och lastbilarna 10 minuter snabbare access till motorvägssystemet. Detta innebär givetvis både kostnads- och miljömässigt positiva effekter.”

Malmö Stad har satsat 1 miljard kronor i nya hamnanläggningar och terminaler.

– Med tanke på den ökade internationella godstrafiken, nya transportströmmar och Malmös strategiska läge i Östersjöregionen är satsningen på Norra Hamnen oerhört betydelsefull, säger Johan Röstin, VD för CMP.

I dagsläget är endast en mindre andel av den 1,5 miljoner kvadratmeter tillgängliga ytan utbyggd. Hälften av området ska Malmö Stad och CMP använda till att skapa ett nytt logistikcentrum där exempelvis transport- och logistikföretag kan etableras.

– Kunder som etablerar sig i logistikcentrat kommer att erbjudas effektiva, moderna och hållbara lösningar där gods enkelt kan flyttas mellan tåg, båt och lastbil, säger Johan Röstin.

Källa: Copenhagen Malmö Port

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *