Content pages
Sveriges första solcellsanläggning med AC-paneler | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sveriges första solcellsanläggning med AC-paneler


Eco Kraft AB monterade under två dagar 5,64 kW solceller på en villa i Rönninge, Stockholm.

Installationen är den första i Sverige med AC-paneler och komplett monteringssystem. Eco Kraft har skött allt från projektering till montering.

De 24 panelerna har var sin växelriktare och anläggningen matar in elen jämt fördelat över alla tre faser.

Med mikro-invertrar som på Eco Krafts AC-panel kan anläggningen enkelt byggas ut med en panel i taget om så önskas.

Källa: Eco Kraft AB

Eco Kraft AB grundades 2003 av Oscar Gustavsson. Sedan 2008 är Eco Kraft ett eget aktiebolag med verksamhet inom småskalig vindkraft, solkraft och vattenkraft. Eco Kraft har som mål att erbjuda de bästa produkterna till låga priser inom egenproducerad el och producera din egen el.

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *