Content pages
Skanska hyr ut 7 500 kvm åt ÅF och utvecklar grönt kontor i Göteborg | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Skanska hyr ut 7 500 kvm åt ÅF och utvecklar grönt kontor i Göteborg

Skanska har tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt med teknikkonsultföretaget ÅF om 7 500 kvm i ett kontorshus med intilliggande parkeringshus, som ska byggas på Grafiska vägen. Fastigheten kommer totalt att omfatta cirka 14 000 kvm och beräknas stå klart för inflyttning i januari 2014.

Skanska kommer att utveckla kontoret tillsammans med ÅF och projekteringen av de tekniska installationerna kommer att ledas av ÅFs konsulter inom bland annat energieffektivisering, vvs, el, belysning och akustik. Fastigheten kommer att få en stark miljöprofil och ska bland annat certifieras enligt den högsta nivån i det internationella miljösystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) samt GreenBuilding. Fastigheten blir därmed Skanskas tredje miljöriktiga kontorshus i Göteborgsområdet.

– Både Skanska och ÅF har höga miljökrav. Tillsammans med ÅF kommer vi nu att utveckla framtidens arbetsplatser. Det blir en energieffektiv, miljöanpassad kontorsfastighet i utmärkt läge som sätter tonen för hela vårt fortsatta arbete med att utveckla kvarteret, säger Micko Pettersson, VD Skanska Fastigheter Göteborg.

ÅF och Skanska samarbetade på ett liknande sätt vid utvecklingen av ÅFs nya huvudkontor i Stockholm (invigdes 2008). “ÅF-huset” i Stockholm var Sveriges första Green Building.

– ÅF har planer att fördubbla sin verksamhet i Göteborg fram till 2015. Vi behöver större lokaler och ville samtidigt att det skulle ha en tydlig grön profil som speglar ÅFs eget miljöarbete. Skanska har varit mycket lyhörda och vi ser fram emot att vara med och utveckla de nya lokalerna, säger Per Magnusson, Divisionschef ÅF Industry.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige, Danmark och Finland.

Källa: Skanska/ÅF

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2010 till cirka 23 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2010 cirka 1 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Om ÅF AB
ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig
erfarenhet. Företaget erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare, varav cirka 450 teknikkonsulter i Göteborg. Basen finns i Europa, men verksamhet och kunder finns i hela världen.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *