Content pages
Peab miljöcertifierar stadsdelen Varvsstaden i Malmö | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Peab miljöcertifierar stadsdelen Varvsstaden i Malmö

Peabs miljöchef Kristina Gabrielii.

Som ett av de första byggbolagen har Peab beslutat att miljöcertifiera en hel stadsdel. Varvsstaden i Malmö blir en annorlunda plats, när Kockums tidigare industriområde förvandlas till en helt ny stadsdel på citysidan av Västra Hamnen i Malmö.

Arbetet med att förverkliga visionen om Varvsstaden har bara börjat. Under de närmaste åren utvecklar Peab tillsammans med Malmö stad det tidigare industriområdet kring Kockums Verkstäder. Ambitionen har hela tiden varit att sätta miljö och hållbarhet i fokus. Med Peabs beslut att miljöcertifiera stadsdelen skapas tydliga mål.

Certifieringen görs enligt Breeam Communities, som omfattar social, ekologisk och  ekonomisk hållbarhet och bedömer åtta områden som exempelvis klimat och energi, samhällsplanering och biologisk mångfald.

– För de som ska flytta in i Varvsstaden betyder det att vi kan erbjuda boendemiljö och arbetsplatser som uppfyller högt ställda miljökrav. Här skapas spännande kontraster mellan gammalt och nytt, folkliv och verksamheter, säger Karin Månsson, Peabs projektledare för Varvsstaden.

Tillsammans med Malmö stad och certifieringsorganet BREEAM tar Peab nu fram en manual som ska användas i det fortsatta arbetet. Peabs målsättning är att vara en föregångare inom hållbart samhällsbyggande och har beslutat miljöcertifiera alla nya projekt inom bostäder och kommersiella fastigheter.

– Peab får genom arbetet med Varvsstaden kunskaper som kan tillämpas i kommande stadsutvecklingsprojekt, säger Peabs miljöchef Kristina Gabrielii.

Peab är också en av 22 samhällsaktörer som nu börjat skapa ett gemensamt sätt att arbeta kring hållbara stadsdelar. Den 5 september inleddes en seminarieserie om hållbar stadsutveckling i Umeå. Den fortsätter sedan med seminarier i Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Som en av programpunkterna berättar Peab mer om certifieringen av Varvsstaden.

Källa: Peab

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 40 miljarder i omsättning och ca 15.000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *